Roberts Jaskovskis

1 bilde

07.04.1911 – 14.12.1986

Roberts Jaskovskis (1911–1986) – grāmatizdevējs un kolekcionārs. Brīvā laikā gatavoja trimdas latviešu dzejoļu krājumus kā rokdarbu no iespieduma līdz iesējumam.

Dzimšanas laiks/vieta

07.04.1911
Rīga

Miršanas laiks/vieta

14.12.1986
Šipenvilla

Personiska informācija

Jaunībā strādājis par modeli Latvijas Mākslas akadēmijā. Tiek minēts, ka esot pozējis tēlniekam Kārlim Zemdegam, veidojot Raiņa kapa pieminekļa skulptūru.

1935. gada 20. aprīlī salaulājās ar Margrietu Rantiņu. Dēls Jānis (06.04.1939). 1939. gada decembrī laulība tika šķirta. Margrieta ar dēlu 1940. gadā pieņēma uzvārdu Joma.

Otra sieva – gleznotāja Velta Jaskovska.

Profesionālā darbība


Upeskalna apgāda /The River Hill Press/ grāmatu izstādes notikušas Klarionas valsts kolledžas bibliotēkā
un Vestffldas bibliotēkā /N.Y./. Apgāda īpašnieks R. Jaskovskis tajās lasījis arī lekcijas par grāmatas tapšanas procesu un privātām izdevniecībām. Izstādīti bija nevien paša Upeskalna apgāda izdevumi, bet parādīta arī grāmatas tapšanas gaita no rakstnieka manuskripta līdz iesietai grāmatai.

Citātu galerijaPar Roberta Jaskovska personību
"Roberts Jaskovskis lr daiļgrāmatnieks, citu vārdu viņam grūti atrast. Jā, un viņa paša vārds ir Jaskovskis,
nevis Upeskalns. Upeskalns saucas vienīgi viņa apgāds, Jo viņš dzīvojot upmalas uzkalnā. Vietas īstais vārds ir Šipenvllle un tā atrodas pāris stundu braucienā no Pitsburgas, Pensilvānijā. [..] Grāmatu gūstā Jaskovskis kritis jau Latvijā, bet par savu izdevēja likteni kādā vēstulē saka: "Nebūtu tas grāmatu tārps manī tik dziļi ieēdies, es nekad neizdotu trimdā grāmatas." Vēstule rakstīta 1966. 18.novembrī. Varbūt tas šo to Izskaidro. Piemēram, kādēļ Jaskovska pirmais angļu valodas izdevums palicis arī vienīgais / The Lucky Dog Printer Tim Thrift, kas izpelnījās National Amateur Press Association balvu /. Kaut arī viņam
ienāk piedāvājumi iespiest bibliofilus Izdevumus angļu valodā, viņš nodevies tikai latviešu grāmatām. Izdevēju aprindās viņš pazīstams kā "pasaules mazākais apgāds" / tā viņš nosaukts Londonas žurnālā Book Design and Production /, un par viņa grāmatām kā par bibliofiliem retumiem jūsmo koledžu un universitāšu bibliotekāri / 1965. g. tās izstādītas Ohio valsts universitātē /. Viņa apgāds ir viens no "nedaudzajiem ASV, kura grāmatas pilnīgs rokdarbs - saliktas, iespiestas, iesietas ar roku. Kaut kur gan esot kāds izdevējs, kas arī papīru taisot pats, šai ziņā pārspēdams Jaskovski."
Ivaska, Astrīde. Grāmatā iemīlējies cilvēks. Laiks, 1968, 9. nov.

"... liekas, Zelta ābeles ideju ierosināts, pievērsās latviešu valodai, izdodams teicamā, rūpīgā rokas salikumā un grafiskā iekārtojumā, uz labākās kvalitātes papīra un glīti iesietus nelielos, dažu simtu eksemplāru metienos Viktora Egllša dzeju izlasi un jaunus krājumus Raibai Bičolei, Ritai Gālei, Astridei Ivaskai, Elvīrai Lejai. Ainai Kraujietei, Atim Ķeniņam(Latvijā), Jānim Sarmam, Veltai Tomai, Teodoram Tomsonam u. c. Šie izdevumi tagad kļuvuši jau par bibliogrāfiskiem retumiem."
Eglītis, Anšlavs. Roberts un Velta Jaskovski. Laiks, 1987, 28. febr.

Nodarbes

Darbavieta

Klariona
Klarionaas universitātes mākslas departamenta tehniskais asistents.