Roberts Dambītis

1 bilde
Lomas: literāts

09.09.1910 – 10.09.1997

Roberts Dambītis (1910–1997) – literāts. No 1949. gada līdz mūža beigās dzīvojis Adelaidā, Austrālijā. Aktīvi sadarbojies ar Latvijas Komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs, kas 1964. gadā Latvijā izdeva viņa dzejoļu krājumu "Zem Dienvidu Krusta", kas plašākai publikai nebija pieejams un kam raksturīgi dzimtenes atmiņu un dzīves apceres motīvi sentimentāli elēģiskā vai
aprakstošā intonācijā. Sadarbībā ar komiteju Roberts Dambītis 60.
gados Adelaidā izveidojis Latvijas grāmatu bibliotēku un filmu klubu.

Dzimšanas laiks/vieta

09.09.1910
Bērzpils

Miršanas laiks/vieta

10.09.1997
Adelaida

Personiska informācija

Dzimis dzirnavnieka ģimenē Bērzpils pagasta Drudža dzirnavās, bērnību pavadījis Rankas pagasta Seces Strēbelēs. Mācījies Rankas Lutera pamatskolā un Rīgas 2. pilsētas ģimnāzijā.

līdz 1941: Līdz 2. pasaules karam: veikala īpašnieks Druvienā.
1944: mobilizēts darbam Vācijā, vēlāk nosūtīts uz Itāliju, kur strādājis pārtikas apgādē armijas vienībām.
1945–1946: pēc itāļu armijas kapitulācijas līdz 1946. gada nogalei angļu gūstā Ēģiptē.
1947–1949: dzīvojis Vācijā.
1949: pārcēlies uz Adelaidu Austrālijā.
1979, 1988: viesojies Latvijā

Profesionālā darbība

Pirmie dzejoļi
publicēti 30. gados žurnālā "Atpūta". Tēlojumi, miniatūras, dzejoļi publicēti trimdas
periodikā, galvenokārt laikrakstos "Laiks", "Austrālijas Latvietis", "Latvju Vārds", darbojies Adelaidas žurnāla "Vārds" redakcijā. Latvijā darbi publicēti laikrakstā "Dzimtenes Balss" un žurnālā "Karogs", pēc neatkarības atgūšanas – Gulbenes rajona laikrakstā "Dzirkstele".

1964. gadā Latvijas Komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem Latvijā izdeva viņa dzejoļu krājumu "Zem Dievidu Krusta" (plašākai publikai nepieejams). 60. gados Adelaidā sadarbībā ar komiteju izveidojis Latvijas grāmatu bibliotēku un filmu klubu.

Citātu galerija

"Roberta Dambīša mūža ceļā savas dziļas pēdas atstājuši divdesmitā gadsimta vidus satricinājumi, pārvērtības, šaubas un cerības, kuru atblāzma joprojām zib un plaiksnās pasaules apvāršņos. Vidzemes jauneklis, nule modies dzīvei, tiek ierauts kara viesuļos. Viņa sapni un nodomi iekrīt bumbu sprādzienu izārdītajās krāsmatās un bedrēs. Viņš skumji lūkojas uz mīļotās ziemeļzemes pusi, bet notikumu un nedienu vilnis puisi rauj arvien tālāk uz dienvidiem. Gājputna ēna krīt Vidusjūras viļņos un Ēģiptes smiltājā. Un tas ir pēdējais sveiciens no dzimtenes, no Gaujas, no Daugavas līčiem, ap kuriem pavasaros ievas sastājas kā mātes vai līgavas. Raugoties melnajās debesīs, kas liecas pār Suecas kanāla ūdeņiem. Roberts Dambītis pirmo reizi sajūt nepieciešamību rūgtos pārdzīvojumus izteikt vārdos. Šo mēnešu un gadu atmiņas sakrājas daudzos pierakstos, no kuriem daļa tiek publicēta “Karogā” un “Dzimtenes Balsī”.

Nokļuvis Austrālijā, Roberts Dambītis neaizmirst Latviju. Tā viņam allaž acu priekšā, sirdī un prātā. Rodas dzejoļi, kuros autors pauž svešuma izraisītās emocijas. Vēstules lido pāri okeāniem un kalniem uz Rīgu, kur 1964. gadā nāk klajā Roberta Dambīša dzejas grāmata "Zem Dienvidu Krusta".

Pēc tam dzejnieks pats ir vairākkārt apmeklējis dzimto zemi, šeit nosvinējis arī savu apaļo jubileju. Ar kolhoza ”Ādaži” darbavīru Jāni Leici savukārt esmu ciemojies Dambīšu ģimenes viesmīlīgajās mājās, kur namatēvs daudzos Latvijas izdevumus labprāt aizdod palasīšanai tuvākajiem un tālākajiem kaimiņiem."

Vējāns Andris. Atkalsastapšanās ar Robertu Dambīti. Dzimtenes Balss, 1987. gada 23. jūlijs

Nodarbes

Izglītība

mācījiesmācījies Rankas Lutera pamatskolā

mācījiesmācījies Rīgas pilsētas 2.vidusskolā