Rimands Ceplis

Dzimšanas laiks/vieta

02.10.1977

Profesionālā darbība

No 2000. līdz 2012. gadam periodiskajos izdevumos "Karogs", "Diena",
"Kultūras Diena un Izklaide", "Jaunā Gaita" un interneta
žurnālā "Satori" publicējis recenzijas un apceres par latviešu autoru
darbiem. Daļai no recenzijām raksturīga spilgta valoda, asprātīgi salīdzinājumi
un izteicieni.
Zinātniskie darbi
2004: Komunikācijas problēmas T. Ķiķaukas romānos ("Trimda, kultūra, nacionālā identitāte")
2004: Nāves koncepts Gunta Zariņa romānos ("Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas, 5).
2004: Hiperrealitāte Z.Skujiņa romānā "Siržu zagļa uznāciens" ("Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas, 5).
2004: Daces Rukšānes romāns "Beatrises gultas stāsti" baudu un vajadzību fizioloģizācijas tendences kontekstā ("Platforma 2").
2004: Aspazija latviešu jaunākajā prozā" krājumā ("Aspazija. Rainis. Māja").
2004: Baudu un vēlmju fizioloģija 20./21. gs. mijas latviešu romānos ("Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Latviešu literatūra, 9").
2005: Mākslinieciskās tendences 2003. gadā izdotajās "Lata romāna" sērijas grāmatās" ("Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 10").
2005: Nacionālās valsts mīts ("Jaunākā latviešu literatūra, 2003 un 2004").
2005: Vienkārši bērnībā ("Jaunākā latviešu bērnu literatūra, 2003-2005").
2005: Gadījums un negadījums kā Kvaskovas un Jundzes mākslas rezultāts ("Jaunākā latviešu bērnu literatūra, 2003-2005").
2006: Homoerotisma atveidojuma nozīme latviešu jaunākajā prozā ("Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas, VII").
2006: Padomju gadu sociālās realitātes mīti un to transformācija latviešu jaunākajos romānos ("Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas, VIII").
2006: 20./ 21. gs. mijas latviešu vēsturiskais romāns: personība starp sociālo realitāti un fantāziju ("Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 11").
2006: Vai geja identitāte ir sociāls konstrukts? Latviešu prozas versijas ("Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija).
2007: Romāni par vakardienu ("Latviešu literatūra 2000-2006").
2007: Rakstnieki par mūsdienu latviešu literatūru: Dzintara Soduma sarakste ar Noru Ikstenu ("Platforma 3").
2008: raksts par Ilonu Leimani un Laimu Kotu (tobrīd Muktupāvelu) grāmatā "100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā".
2009: The concept of resistance in the contemporary Latvian historical novel ("Rebellion and resistance").

Citātu galerijaPar recenzijām Ingunas Daukstes-Silasproģes materiālu krājumam
"Latviešu literatūra un literārā dzīve ASV un Kanādā 1950.–1960. gadam"
un Ainas Zemdegas grāmatai "Septiņjūdžu zābakos""Man kopiespaids no abām šīm recenzijās ir, ka Rimands
Ceplis ir asprātīgs feļetonists ar tendenci uz spilgtu valodu un galējībām, bet
ar apšaubāmu pretenziju uz literatūras zinātnieka līmeni, vismaz pašreiz. Nebūt
nav iebildumu pret pamatotu, būtisku kritiku, bet ja raksta trešā daļa, ja ne
vairāk, sastāv no tērzēšanas par citiem tematiem, kam nav sakara ar aplūkojamo
grāmatu un ja recenzijas vai analīzes vietā izcelta galvenokārt autora asprātība,
tad tāds sacerējums paša recenzenta vārdiem "ieceres un arī dzimšanas
brīdī lemts neveiksmei un vēstures mēslainei". Varētu varbūt izteikties
saudzīgāk un diplomātiskāk, bet šie bija paša recenzenta vārdi, runājot par
daudzām citām, viņaprāt, viduvējām grāmatām."


Vasariņš, Pāvils. Recenzijas vai pačalojumi ar trimdas
literatūru? Latvija Amerikā, 2007, Nr. 23, 15. lpp.

Izglītība

Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Pabeidzis filoloģijas maģistra studijas

Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Studējis filoloģijas studiju doktorantūrā

Darbavieta

Rakstniecības, teātra un mūzikas vēstures muzejs
Rīgas pils
Bijušais rakstniecības nodaļas vadītājs

Apbalvojumi

LZA Zentas Mauriņas balva
Par darbu "Rakstniecības muzeja nozīme skolā"
2004