Regīna Vanaga

2 bildes

Regīna Vanaga (1932) ― rakstniece, žurnāliste, tulkotāja. Mācījusies Rīgas 24. pamatskolā. Rīgas poligrāfijas arodskolā un Rīgas Neklātienes vidusskolā. Neklātienē studējusi Maskavas Poligrāfijas institūta Redaktoru fakultātē. Strādājusi par kultūras darba organizatori Latvijas Padomju rakstnieku savienībā un LPSR Autotransporta un šoseju ministrijas informatīvajā izdevumā "Autoceļi" par literāro līdzstrādnieci. Rakstījusi grāmatas bērniem un jaunatnei, tulkojusi no vācu un krievu valodas. Konkursā "Skaistākā grāmata 99" bērnu un jaunatnes literatūras grupā par labāko atzīts Regīnas Vanagas Īsprozas krājums bērniem "Ceļa rūķītis Asfaltiņš un tilta rūķītis Klunkšķis" (1999).

Dzimšanas laiks/vieta

27.08.1932
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi strādnieka ģimenē.

Profesionālā darbība

1957: pirmā publikācija ― dzejolis "Oktobra vējš" (Padomju Jaunatne, 29.09.1957).

Grāmatas bērniem un jaunatnei
1963: "Nerātnais Minka" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1971: "Fantoma sāpes" (Liesma).
1987: "Uz ceļa" (Liesma).
1999: "Ceļa rūķītis Asfaltiņš un tilta rūķītis Klunkšķis" (Preses nams).

Aprakstu krājums
1982: "Ceļā sastaptie" (Avots)

Ārzemju autoru darbu tulkojumi
No vācu valodas1964: Arnolds Cveigs (Arnold Zweig) "1914. gada jaunā sieviete" (Junge Frau von 1914) (Latvijas Valsts izdevniecība).1966: Karls Neumans (Karl Neumann) "Franks" (Frank) (Liesma).
No krievu valodas
1964: Kajuts Tangrikulijevs (Каюм Тангрыкулиев) "Ko mēs paši redzējām" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1968: Hugo Glāzers (Hugo Glaser) "Dramatiskā medicīna" (Dramatische Medizin) (Liesma). Tulkojusi Regīna Vanaga un
Z.Vilcāne.
1969: Vasīlijs Subotins (Василий Субботин) "Zēns uz delfīna" (Мальчик на дельфине) (Liesma).

Citātu galerijaPar īsprozas krājumu "Fantoma sāpes" (Liesma, 1971)
"Labākie krājuma darbi liecina, ka autorei ir tuvs noteiktu dzīves parādību loks, ko viņa visumā prot atveidot ar atbilstošiem izteiksmes līdzekļiem. Ja pamatā jūtama personiskā pieredze, R. Vanagai izdodas radīt visai sulīgus reālistiskus tēlus. Kur šādu tiešu dzīves vērojumu trūkst, personāžs iznācis bālāks un nepārliecinošāks. Pirmais krājums liecina, ka autorei ir ko pateikt lasītājam. Kad viņa to pratīs pasacīt tā, lai vienmēr izraisītu rezonansi uztvērējā, būsim ieguvuši vēl vienu rakstnieci."

Aļķis, Ivars. Turpmāk ― pilneidojumu. Karogs, 01.04.1972.

Par grāmatu "Ceļā sastaptie" (Avots, 1982)
"Grāmata sakopots daudz materiāla, bet tā nav garlaicīga uzskaite, tā sniedz plevilcīgu raibu ainu, kas veidota ar gaumi; parādīts ari ce|nieka profesijas īpatnējais raksturs, un tas darīts bez salkaniem slavinājuma vārdiem. Vienmēr zem klajas debess, vējos un lietū, sali un puteņos ir veidojies šo vīru profesionālais lepnums un apziņa par viņu darba nozīmīgumu. Un kurš cilvēks gan negrib tikt cienīts un godāts? Ticība pasāktajam, vērienīgums, paveiktais un topošais — par visu to ir pastāstīts. Protams, galvenās līnijās, jo ceļu būvniecības brālības darba lauks ir plašs, par to varētu uzrakstīt daudzas biezas grāmatas. Regīna Vanaga ir devusi labu sākumu."

Lāms, Visvaldis. Par ceļu būvnieku brālību. Padomju Jaunatne, 16.01.1983.
"Grāmatās bērniem un jaunatnei – dzejolī "Nerātnais Minka" (1963), tēlojumos "Fantoma sāpes" (1971), stāstu krājumā "Uz ceļa" (1987) un stāstā "Ceļa rūķītis Asfaltiņš un tilta rūķītis Klunkšķis" (1999) dominē tēlains mirkļa tvērums, darbības un notikumu pārstāstījums, kurā atklājas varoņu tikumiskie ideāli un viņu rīcības motivācija."

Kurpniece, Diāna. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

Dzimtais vārds

Regīna Kārkliņa

Pseidonīms

R. Vīksne

Izglītība

Rīgas Neklātienes vidusskola
Rīga

1940–1947
Rīgas 24. pamatskola
Rīga

1947–1949
Rīgas poligrāfijas arodskola
Rīga

1960–1966
Maskavas Poligrāfijas institūts
Maskava
Redaktoru fakultāte.

Darbavieta

1960–1969
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Kultūras darba organizatore.

1973–1987
Rīga
LPSR Autotransporta un šoseju ministrijas informatīvais izdevums "Autoceļi"Literārā līdzstrādniece.