Pīters Zariņš

2 bildes

29.01.1897 – 10.11.1983

Pīters Zariņš (1897–1983) – kultūrvēsturnieks, publicists, skolotājs. Pievērsies Latgales kultūras pētniecībai, bijis aktīvs dalībnieks dažādās biedrībās un vairāku Latgaliešu valodā izdotu laikrakstu līdzstrādnieks. Latviešu un latgaliešu kultūras veicinātājs un attīstītājs arī trimdā Kanādā.

Dzimšanas laiks/vieta

29.01.1897
Janava, Jasmuižas pagasts

Miršanas laiks/vieta

10.11.1983
Hamiltona

Personiska informācija

Dzimis Jasmuižas pagasta Akminājos Oduma un Īvas Zariņu ģimenē kā trešais bērns. Tēvs vidēji turīgs saimnieks, māte dziedājusi korī. Audzis katoļticīgā vidē, katoļticībā dzīvojis visu mūžu. Sieva – Anna, Pītera un Annas Zariņu ģimenē izaug četri bērni. Divi dēli (Ēvalds un Leo) un divas meitas (Lidija un Ināra). Pīters Zariņš aktīvi piedalījies Latviešu dziesmu svētkos Kanādā gan koru sastāvos, gan kā pianists.

Profesionālā darbībaDarbi latgaliešu valodā
1972: sastādījis latgaliešu rakstu krājumu "Tāvu zeme" (Minhene: Latgaļu izdevnīceiba), iekļauta arī Pītera Zariņa dzeja un raksti.
1975: monogrāfija "Latgaļu tradicijas" (Minhene: Latgaļu izdevnīceiba).
1997: sastādījis latgaliešu garīgo dziesmu tekstu un melodiju krājumu "Lobais reits", manuskriptu papildinājis un izdevis Ontons Matvejāns.

Citātu galerijaPar grāmatu "Tāvu zeme"
"Losūt Pītera Zariņa — Tāvu Zeme, jyutīs it kai vēļ vakar pats byutu tur bejis, šūs cylvākus redzējis, saticis un ar jim runājis; it kai vēļ vakar byutu bejis pi tom bazneicom, pi tim azarim, braucis pa tim lelcelim, par kurim stōsta Pīters Zariņš. Jō stōstejums bez līkvōrdeibas, kūduleigs un omuleigs un tōpēc vīgli losoms."

Zvīdris, Ontōns. Aiz azara augsti Kolni. Latgolas Bolss, 24.12.1983.

Papildu vārdi

Pēteris Zariņš

Izglītība

Preiļu rajons
Krievu–latviešu jauktā Nidermuižas pagastskola

Daugavpils
Latgales tautas konservatorija Apguvis klavierspēli.

1915
Daugavpils reālskola
Daugavpils

1920–1921
Rēzeknes Valsts skolotāju institūts
Rēzekne

1922
Daugavpils
Apmeklējis skolotāju sagatavošanas kursus Daugavpilī 

Darbavieta

Gotorfas pilī Šlēzvigā noorganizējis un divus gadus vadījis latviešu bērnu dārzu, bijis skolotājs latviešu bēgļu nometnē. 

Strādājis par skolotāju Hamiltonas latviešu sestdienas skolā.

Latviešu folkloras krātuve
Līdz Otrajam pasaules karam vācis folkloru un trīs sējumus iesniedzi Latviešu folkloras krātuvei. 

1921–1941
Līksnas pamatskola
Līksnas pagasts
Skolotājs un pārzinis.

1934–1940
Līksnas pagasts
Vadījis 743. Līksnas mazpulku.

1941–1944
Aizkalnes astoņgadīgā skola
Aizkalnes pagasts
Pārzinis

Dalība organizācijās

Izdevniecība "Saule"
Daugavpils
Bijis vien no Daugavpils kultūrveicināšanas biedrības "Saule" dibinātājs un aktīvs biedrs. Aizsāka teātra lugu latgaliešu valodā izrādīšanu.

Leiksna
Bijis Līksnas Katoļu jaunatnes biedrības nodaļas dibinātājs un vadītājs. 

Ilgus gadus bijis Hamiltonas latviešu kopienas priekšsēdētājs.

Latgales Pētniecības institūts

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība

Dienests

1915
Latvijas armija
Brīvprātīgi pieteicies armijā. Nodibinoties latviešu strēlnieku pulkiem, pārgājis uz 5. Zemgales latviešu strēlnieku pulku. 1917. gadā piedalījies kaujā pie Ložmetējkalna, kaujās Nāves salā ticis ievainots.

Emigrē

1944
Vācija

Dzīvesvieta

1947
Anglija
Pēc emigrācijas uz Vāciju kopā ar ģimeni pārceļas uz Angliju. Ģimene iztiku pelna apkopjot zemi, audzējot mājlopus un ziedus.

1952
Kanāda
No Anglijas kopā ar ģimeni pārcēlies uz Kanādu. Anglijā paliek tikai dēls Leo, kurš turpina mācības. Pīters Zariņš apgūst mehāniķa profesiju un strādā slavenajā Westinghaus rūpnīcā.