Pēteris Veinis

1 bilde

25.05.1893 – 08.01.1940

Pēteris Veinis (1893–1940) – rakstnieks. Periodikā publicējis nelielus liriskus tēlojumus un stāstiņus – strādnieku dzīves ainu impresijas. Septiņi tēlojumi ietverti krājumā "Priekšpavasara skices" (1924). Padomju laika dzejoļos un stāstos (laikrakstos "Krievijas Cīņa", "Sibīrijas Cīņa", žurn. "Celtne", "Darba Zvans" u. c. Padomju Sociālistisko Republiku Savienības latviešu izdevumos) cildināta revolucionāra cīņa un sociālistiska celtniecība. Publicistiskos un teorētiskos rakstos par literatūru un teātri pausta proletkulta nihilistiska attieksme pret kultūras mantojumu, prasīta mākslas un literatūras pakļaušana proletariāta šķiriskajām interesēm.

Dzimšanas laiks/vieta

25.05.1893
Valmiera
Dzimis Valmieras pagastā.

Miršanas laiks/vieta

08.01.1940

Personiska informācija

Dzimis kalpa ģimenē. No 1912. gada veicis boļševiku partijas pagrīdes uzdevumus Rīgā, no 1915. gada – Maskavā. Pēc 1917. gada Februāra revolūcijas Krievijā kļuva par Maskavas Latviešu strādnieku teātra valdes priekšsēdētāju. No 1922. gadaVissavienības komunististiskās (boļševiku) partijas darbā – Maskavā, Sormovā, Tbilisi un citur. 1938. gadā apcietināts. Reabilitēts pēc nāves.

Profesionālā darbība

1909: pirmā publikācija – dzejolis "Vēl pēdējās" – laikrakstā "Valmieras Ziņotājs".

PROZA

1924: "Priekšpavasara skices" (Latvju izdevums).

DZEJA

1913:  "Fabrikā" (R. Sparbergs).

1969: darbu izlase "Dzensiksnas skrien" (Liesma)

Dzimtais vārds

Vintiņš

Pseidonīms

Voldemārs Tamizars, Volts

Izglītība

Valmieras pilsētas skola
Valmiera
Izslēgts par revolucionāro darbību.

Valmieras draudzes skola
Rīgas iela 22, Valmiera

1934
Maskava
Sarkanās profesūras literatūras institūts

Darbavieta

Omska
Laikraksts "Sibīrijas Cīņa"Redaktors.

1917
Maskava
Maskavas latviešu strādnieku teātris Valdes priekšsēdētājs

1917–1919
Laikraksts "Pravda"Redakcijas kolēģija,

1930
J. M. Sverdlova Komunistiskā universitāte
Maskava
Prorektors.

Dalība organizācijās

1922
Krievijas komunistiskā (boļševiku) partija (1918–1925)
Maskava
No 1922. gada Vissavienības komunististiskās (boļševiku) partijas darbā – Maskavā, Sormovā, Tbilisi un citur.