Pēteris Užāns

17.02.1890 – 1945

Dzimšanas laiks/vieta

17.02.1890

Miršanas laiks/vieta

1945

Personiska informācija

Užāns Pēteris (1890. 18.IV Skujenes pag. Maiseļu mājas - 1945) - skolotājs un sabiedrisks darbinieks.
Dz. zemnieku ģim. Beidzis Liepājas reālsk., Rjazaņas karask., piedalījies 1. pas. karā. Strād. Gatartas pagastsk., Jāņa baznīcas draudzes sk., Rīgas pirmmācības sk., Vitebskas latv. draudzes sk., bērnu patversmes skolā. Bijis Ljas karask. un LU lektors, laikr. "Cēsu Balsis" red. (1927), Cēsu pilsētas 1. psk. pr-ks (1935).
Sar. ludziņas "Darba augļi (1921), "Skolēnu vakari" (1922), "Ziemassvētku dāvanas" (1933), "Tēva dēls", "Ziemassvētku vecīša mājoklī" (abas 1936). Rakstījis arī par militāriem jautājumiem.
D. Daugule.

Izglītība

mācījiesLiepājas reālsk.

mācījiesRjazaņas karask.