Pēteris Retelis

27.11.1893 – 1948

Pēteris Retelis (1893–1948) – žurnālists, līdzdarbojies laikrakstu "Tēvija", "Rēzeknes Ziņas", "Daugavas Vēstnesis", "Laikmets" redakcijās; rakstījis galvenokārt par lauksaimniecības, dabas zinātnes jautājumiem. Izdevis vairākas grāmatas.

Dzimšanas laiks/vieta

27.11.1893

Miršanas laiks/vieta

1948

Personiska informācija

Dzimis tautskolotāja ģimenē un bērnības gadus pavadījis Narvā, kur tēvs strādājis fabrikas skolotājs.

Pirmās zinības apguvis mājmācībā pie tēva, pēc tam mācījies Narvas tautskolā un ģimnāzijās Narvā.

1. Pasaules kara laikā nonācis Krievijā, kur beidzis lauksaimniecības kursus un strādājis par lauksaimniecības instruktoru Permas, Arhangeļskas, Vologdas-Vjatkas guberņās.

1918: atgriezās Latvijā, tēva mājās Jēkabpils apriņķī.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

1904: īsprozas darbs "Ceļojums uz Stikla fabriku" publicēts "Jaunības Draugs" 4. numurā.

Nodarbes

Izglītība

Narvas ģimnāzija
Narva

Narva
Mācījies tautskolā.

Vologda
Studēja Vologdas Piensaimniecības institūtā.

Darbavieta

Laikraksts "Rēzeknes Ziņas" (1941–1944)
Rēzekne
Līdzstrādnieks.

1919
Latvija
Strādā Apgādības ministrijas pakļautībā kā pārzinis Cesvainē un Vaiņodē.

1921–1939
Latvija
Strādā par agronomu Ilūkstes apriņķī Subatē, Jēkabpils apriņķī Jaunpilī, Tukuma apriņķī un citviet.