Pēteris Jankavs

2 bildes

Pēteris Jankavs (1964) – tulkotājs, izdevējs. Beidzis Odzienas pamatskolu (1979), Pļaviņubērnu mūzikas skolu (1979), Kokneses vidusskolu (1982), Ļeņingradas Repinainstitūta Mākslas vēstures un teorijas fakultāti (1987). Bijis Kultūras ministrijas mākslaszinātnieks-eksperts (1985–1987), arhitektūras un mākslas nodaļas vadītājs Domamuzejā (1987–1989), ērģelnieks Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā (1989–1993). Organizējis Odzienas pils sakopšanas talkas. Rakstījis par mākslas zinātnes jautājumiem. Iepazinies ar Karstenu Lomholtu (dāņu valodas un literatūras pasniedzējs LU kopš 1992), sācis mācīties dāņu valodu. 1996. gadā kopā ar Karstenu Lomholtu dibinājis apgādu "Atēna", bijis tā prezidents (1996–2015). Sākumā izdevis tulkoto literatūru, vēlāk arīlatviešu oriģinālliteratūru un biogrāfisko literatūru. Gada tulkotājs (1997, 2002). RSbiedrs (1999). Tulko no dāņu, norvēģu un zviedru valodas. 

Dzimšanas laiks/vieta

13.04.1964
Odziena

Personiska informācija

Dzimis šofera un mūzikas skolotājas Ārijas Jankavas ģimenē.

Profesionālā darbība

IZDEVĒJDARBĪBA

1996. gadā kopā ar Karstenu Lomholtu dibinājis apgādu "Atēna", bijis tā prezidents (1996–2015). Sākumā izdevis tulkoto literatūru, vēlāk arī latviešu oriģinālliteratūru un biogrāfisko literatūru. 

TULKOJUMI

Pirmā tulkotā grāmata – Svena Oges Madsena romāns "Ļauj laikam ritēt" (1994) (Rīga: Norden).

No dāņu valodas

1996: Karena Bliksena, stāstu krājums "Septiņi romantiski stāsti" (Rīga: Atēna) (atk. 2006)
1997: Hermanis Bangs, romāns "Ceļa malā" (kopā ar Daci Deniņu) (Rīga: Atēna)
1997: Hanss Kristians Andersens "Pasakas" (Rīga: Atēna) (atk. 2009)
1997: Vita Andersena, stāsts bērniem "Petrīnes lakkurpes" (Rīga: Atēna)
1998: Karena Bliksena, stāstu krājums "Likteņa anekdotes" (Rīga: Atēna)
1998: Kims Fupcs Okesons "Sallijas pasaciņas" (Rīga: Atēna)
1999: Bennijs Andersens "Svantes dziesmas: dziesmu vēsture" (Rīga: Atēna)
1999: A. Salbaha, luga "Rīts un vakars" (Nacionālajā teātrī 1999)
2000: Hanne Vibeke Holsta, romāns "Terēzes izvēle" (Rīga: Atēna)
2002: Sesila Bedkere, stāsts bērniem "Silass un melnā ķēve" (Rīga: Atēna)
2002: Sesila Bedkere, stāsts bērniem "Silass un KājGodiks" (Rīga: Atēna)
2002: Tēgers Birkelands, stāsts bērniem "Saņemies, Krampi!" (Rīga: Atēna)
2003: Sesila Bedkere, stāsts bērniem "Silass aptur četrjūgu" (Rīga: Atēna)
2003: Sesila Bedkere, stāsts bērniem "Silasa ģimene" (Rīga: Atēna)
2004: Karena Bliksena "No Āfrikas dziļumiem" (Rīga: Atēna)
2005: "Lielā krāšņā pasaku grāmata : skaistākās un pazīstamākās Brāļu Grimmu, Hansa Kristiana Andersena un Ludviga Behšteina pasakas" (no vācu valodas tulkojuši Gunta Leja u.c., no dāņu valodas tulkojis Pēteris Jankavs) (Rīga: Madris) 
2006: Karena Bliksena, romāns "Kardināla pirmais stāsts" (Rīga: Atēna)
2007: Hanss Kristians Andersens, pasaka "Īkstīte" (Rīga: Madris)
2011: Karena Bliksena, stāsti "Ziemas pasakas" (Rīga: Atēna)
2018: Kristians Bangs Foss, romāns "Nāve brauc ar audi" (Rīga: Mansards)

No norvēģu valodas

2002: Eriks Fosners Hansens, romāns "Vēstījumi par sargāšanu" (1. daļa "Nakts", 2002) u.c.

No zviedru valodas

2006: Selma Lāgerlēva, romāns "Ārnes kunga nauda" (Rīga: Atēna)
2021: Eliass un Agnese Volundi, stāsti bērniem "Rokasgrāmata supervaroņiem. 1. daļa, Rokasgrāmata" (Rīga: Latvijas Mediji)
2023: Ingrīda Karlberga, biogrāfija "Alfrēds Nobels : cilvēks kurš radīja dinamītu un miera balvu" (Rīga: Latvijas Mediji) (Aija Dvinska, Pēteris Jankavs, Linda Kusiņa-Šulce, Vizma Zaķe)

Citātu galerija

"Par lūzuma punktu Karstena un Pētera dzīvē var uzskatīt 90. gadu vidu. Ap šo laiku viņi gatavojās pārcelties uz dzīvi Dānijā. [..] Latvijā viņi palika kādas sievietes dēļ. "Vainīgā" ir XX gadsimta dāņu rakstniece Karena Bliksena, kuras darbu "Septiņi romantiski stāsti" bija pārtulkojis Pēteris un gribēja izdot pirms aizbraukšanas. Sarunātais apgāds negaidot atteica darbu publicēt, jo neticēja, ka to kāds pirks. Tobrīd Latvijā bija gaidāma ceļojošā dāņu grāmatu izstāde, tādēļ "nolēmām to izdot paši, lai paliktu ar neaptraipītu seju dāņu priekšā", skaidro Pēteris. Tika nodibināta Atēna. Grāmatu izpirka un tika izdoti vēl divi papildu metieni. Rindā uz izdošanu jau gaidīja Hans Kristians Andersens, Pēteris Hēgs ar "Smillas jaunkundzes sniega izjūtu" un daudzi citi dāņu un citu tautību pasaulslaveni autori. Pēteris secina: "Panākumi mūs ieēdināja.""

Mīlestība. Diena, Nr. 224 (2005, 24.sept.), 10.–14.lpp.

"[..] Pēteris Jankavs var sacīt, ka ir sevi apsveicis ar kārtīgi padarītu darbu, kas, pārsteidzot grāmatniecības vidi, sākās rudenī. Pircēji, lasītāji un bibliotekāri saņēma Karenas Bliksenas "Septiņus romantiskus stāstus" izdevēja tulkojumā. Ar to sevi pieteica apgāds "Atēna". Gan augstas raudzes darbu izdošanu, gan atbildību par to, lai grāmatas nonāktu pie lasītājiem, uzņēmies viens cilvēks." 

"Par Karenas Bliksenas "Septiņu romantisku stāstu" izdošanu līgums bija noslēgts ar apgādu "Norden", bet viņi toreiz grāmatu nevarēja izdot. 1996. gada nogalē Latvijā bija paredzēta plaša Bliksenas izstāde, un tas būtu fiasko, ja Latvijā nebūs iznākusi neviena viņas grāmata. Tāpēc mēs ar Karstenu vienojāmies, ka nevar pieļaut šādu situāciju un pāris nedēļu laikā nodibinājām savu apgādu, lai varētu izdot Bliksenu. Nemaz nedomājām, ka vēlāk izdosim arī citas grāmatas. Viss ir ļoti prozaiski, ambīcijas nāca vēlāk. Esmu sev izveidojis nelielu saliņu un pasargāju sevi no viduvējībām. [..] Daudz deva studijas Ļeņingradā, jo uz Latviju varēju paskatīties no malas. Tas skatiens man vēl līdz šim ir saglabājies. Viss ir ļoti vienkārši – viss ir jādara vai nu pašam, vai arī jāstāv klāt, jo citādi pagaidām nekas labs pie mums nevar tapt. [..] Gribu būt ideālists. Liela nozīme ir aurai. Tev ir jābūt tīram no paša sākuma. Slikti izdoto nevar nomazgāt. Apgādi, kas sevi mēģina šādi uzturēt, daudz ko zaudēt. Un pēc tam labās grāmatas kaut kā vairs nepamana. Nauda, kas pelnīta vērtīgajiem izdevumiem, atkal aizplūst lubenēm." 

"Kas tu esi – estēts vai intelektuālis? – Drīzāk estēts, jo intelektuālim esmu par dumju. Daudz labāk ir tulkot kāda gudra cilvēka darbu, nevis pašam rakstīt muļķības."

Latviska dāņu literatūras izjūta [ar Pēteri Jankavu sarunājas Dainis Bērziņš]. Literatūra. Māksla. Mēs, Nr. 26 (26.06.1997), 5. lpp. 

"Vai izdevēja darbs palīdz paša tulkošanas darbā? Tikai tik daudz, ka zinu: nevajadzēs strīdēties ar izdevēju par redaktora izvēli, honorāra lielumu un samaksas termiņiem, jo izdevējs būšu es pats. Un pieredze rāda, ka ar sevi esmu labā saskaņā! Izdevēja darbs prasa laiku un enerģiju, un tagad jau tulkošana kļuvusi tikai par vaļasprieku un prāta "uzasināmo". Drīz pilnībā būs iztulkotas Karenas Bliksenas grāmatas un visas Hansa Kristiana Andersena pasakas." 

Anon. Pieredzes nekad nav par daudz. Pļaviņu Novada Ziņas, Nr. 44 (2013, marts), 3. lpp.

Izglītība

1979
Odzienas pamatskola
Vietalvas pagasts
1979. gadā beidzis Odzienas pamatskolu.

1979
Pļaviņas
1979. gadā beidzis Pļaviņu bērnu mūzikas skolu.

1982
Kokneses vidusskola
Koknese
1982. gadā beidzis Kokneses vidusskolu.

1987
Ļeņingradas Iļjas Repina mākslas institūts
Sanktpēterburga
1987. gadā beidzis Ļeņingradas Repina institūta Mākslas vēstures un teorijas fakultāti.

Darbavieta

1985–1987
Latvijas PSR Kultūras ministrija
Antonijas iela 2, Rīga
Bijis Kultūras ministrijas mākslas zinātnieks-eksperts.

1987–1989
Doma muzejs
Rīga
Arhitektūras un mākslas nodaļas vadītājs Doma muzejā.

1989–1993
Tukums
Ērģelnieks Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

1996–2015
Apgāds "Atēna" (1996–2015)
Blaumaņa iela 16/18, Rīga
1996. gadā kopā ar Karstenu Lomholtu dibinājis apgādu "Atēna", bijis tā prezidents (1996–2015). 

Dalība organizācijās

1999
Latvijas Rakstnieku savienība
Merķeļa iela 13, Rīga
Rakstnieku savienības biedrs

Apbalvojumi

Latvijas Literatūras gada balva
Balva piešķirta par E. F. Hansena darba "Vēstījumi par sargāšanu" tulkojumu.
Tulkojumi
2003