Pēteris Gilučs

01.12.1907 – 1944

Dzimšanas laiks/vieta

01.12.1907
Preiļi
Dzimis Preiļu rajona "Anspokos".

Miršanas laiks/vieta

1944

Personiska informācija

GILUČS Pēteris (1907.1.XII Preiļu pag. Anspokos - 1944 vai 1945) - žurnālists, rakstnieks, Natālijas Gilučas brālis.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Anspoku 6 klašu psk., beidzis Daugavpils skolotāju inst. (1927). Strād. par Rudzātu 6 klašu psk. skolotāju (1927-28), Ambeļmuižas 6 klašu psk. pārzini (1928-30). 1930 pārcēlies uz Rīgu, sācis studēt LU Lauksaimniecības fak., bijis skolotājs Rīgas 39. psk. (1930-39). Studiju gados sācis publicēties latgaliešu period. izdevumos. Pirmā publikācija - tēlojums "Celi un gōjēji" žurn. "Latgolas Škola" 1930 (11./12.nr.). Strād. žurn. "Latgolas Škola" redakcijā, bijis laikr. "Jaunais Vords" piel. "Literaturai un Mokslai" līdzred. (1937-40). Latgaliešu period. izdevumos public. mākslinieciski labā līmenī sar. stāstus, kuros lielākoties bijis ietverts pamudinājums tiekties pēc izglītības. Rakstījis presē arī par pedagoģijas, valodniecības, lit., sab. politiskiem un sadzīves jautājumiem. G. kritiskie raksti par Ljas valdības izgl. un kult. politiku Latgalē pievērsa Politiskās pārvaldes uzmanību. 1939 G. kopā ar citiem laikr. "Jaunais Vōrds" red. darbiniekiem apcietināts it kā par darbību pretvalstiskā organizācijā. Pierādījumu trūkuma dēļ pēc 10 dienām no apcietinājuma atbrīvots, bet izsūtīts no Rīgas uz Ļaudonu, kur strād. par skolotāju Ļaudonas 6 klašu psk. (1939-1941). Pad. okup. laikā (1940-41) vadījis skolas pionieru organizāciju. Par to 1941 vasarā vācu vara viņu arestēja un ievietoja Salaspils koncentrācijas nometnē (pēdējo reizi viņu tur redzējuši 1944 vasarā). Par tālāko G. Likteni ziņu nav.
L. Anspaks A. Pēteri Giluču pieminot // Novadnieks, 1992, 15.XII.
I. Salceviča

Saiknes

Izglītība

–1937
studējisStudiju gados sācis publicēties latgaliešu periodiskajos izdevumos.beidzis Daugavpils skolotāju institūtu