Pēteris Dambergs

1 bilde

09.03.1909 – 25.04.1987

Pēteris Dambergs (Damberg) (līdz 1928. gadam Pēteris Alfreds Dambergs, lībiešu Pētõr Alfred Damberg; 1909–1987) – lībiešu kultūras darbinieks, literāts, valodnieks, skolotājs.

Dzimšanas laiks/vieta

09.03.1909
Ķeļķi

Miršanas laiks/vieta

25.04.1987
Ādaži

Personiska informācija

Dzimis lībiešu zvejnieku Kārļa un Kristīnes Dambergu ģimenē.
Līdz 20. gadsimta 30. gadiem lietojis savu otro priekšvārdu Alfrēds.

Pirmā pasaules kara gadus viņš pavada dažādās Igaunijas vietās (Kuresārē, Hāpsalu un Tallinā), kur apgūst arī igauņu valodu. 1925. gada rudenī pabeidz Dundagas pamatskolu. Vēlāk, pēc Valmieras pedagoģiskās skolas beigšanas, sāk strādāt par skolotāju.
Beidzis Jelgavas skolotāju institūtu (1934). Skolotāja gaitas sācis pēc obligātā karadienesta 1935. gadā Zemgalē Zaļeniekos, beidzis 1969. gadā Vidzemē Katvaros. Dažus gadus bijis skolotājs arī lībiešu ciemos Pizē (Miķeļtornī) un Mazirbē, kā arī citur Kurzemē. No 1969. gada dzīvojis Ādažu Līvos.

13 gadu vecumā sācis palīdzēt lībiešu garīgās un materiālās kultūras pētniekiem, piedalījies ekspedīcijās, arī pats vācis materiālus.

Profesionālā darbība

No 1931. līdz 1933. gadam bijis mēnešraksta "Līvli" ("Lībietis") faktiskais redaktors, tur arī sācis publicēt savus rakstus un dzejoļus.
Rakstījis par lībiešiem vairākās valodās, piemēram, par Dundagas lībiešu nemieriem (Ventspils pilsētas laikrakstā "Brīvā Venta" 1960.3.IV), par dzimto Sīkragu (krājumā "Laanemeresoomlaste etnokultuuri kusimusi" – "Baltijas jūras somugru etnokultūras jautājumi", Tallinā 1982), referējis igauņu Dzimtās valodas biedrībā par lībiešu valodas kopšanu (materiāli publicēti igauņu un lībiešu valodā biedrības gadagrāmatā "Emakeele seltsi aastaraamat. 1977, Tallinā 1978).

1935: lībiešu lasāmgrāmata Jemakīel lugdobrānttoz skūol ja kuod pierast ("Dzimtās valodas lasāmgrāmata skolai un mājām", Helsinkos, sastādītājs un autors) ir Damberga izcilākais sasniegums lībiešu grāmatniecībā.
Somu valodnieks S. Suhonens Damberga stāstījumu atlasi publicējis atsevišķā grāmatā "Liivin kielen naytteita" ("Lībiešu valodas paraugi", Helsinkos 1975).

Sastādītie izdevumi

Kopā ar T. Karmu Dambergs sastādījis izlasi "Lībiešu tautasdziesmas" (teksti lībiešu un latviešu valodā, Rīgā 1980).
Lībiešu-latviešu-igauņu vārdnīcas sastādīšana T. R. Vītso vadībā apstājās pie S burta.

Atdzejojumi

Dambergs atdzejojis lībiski cittautu dzeju, kopā ar E. Kallasi tulkojis Ernesta Birznieka-Upīša, Leona Paegles un Regīnas Ezeras prozas darbus igauņu valodā.
Kopā ar T. Karmu savācis materiālus un sagatavojis parindeņus H. Skujas ierosinātajai lībiešu dzejas antoloģijai (lībiešu un latviešu valodā).

Damberga paša dzejoļi H. Skujas atdzejojumā publicēti arī latviešu presē.

Sabiedriskā darbība

Dambergs bijis daudzu lībiešu vai viņiem veltīto pasākumu organizētājs un dalībnieks, viens no dziesmu ansambļa "Līvlist" dibinātājiem (1972) un aktīvs dalībnieks, valodas konsultants.

Saiknes

Baiba Damberga - Brāļameita

Dzimtais vārds

Pēteris Alfreds

Papildu vārdi

Damberg, Pētõr Alfred Damberg

Izglītība

–1934
Jelgavas Skolotāju institūts
Jelgava
Beidzis Jelgavas skolotāju institūtu.

Apglabāts

Baltezera kapi