Pēteris Dadzītis

21.12.1856 – 10.03.1906

Dzimšanas laiks/vieta

21.12.1856
Bērzaune
Dzimis Bērzaunes pagastā.

Miršanas laiks/vieta

10.03.1906
Rīga

Personiska informācija

DADZĪTIS Pēteris (1856.21.XII Bērzaunes pag. - 1906.10.III Rīgā, apbed. Pokrova (Lielajos) kapos) - skolotājs, tulkotājs, mācību grāmatu autors.
Beidzis Rīgas garīgo sk. un garīgo semināru, Pēterburgas skolotāju inst. nokārtojis pils. skolu skolotāja eksāmenu, papildinājies pašmācības ceļā. Strād. par skolotāju un skolu inspektoru Cēsīs, Rīgā u.c. Pēdējā darba vieta - Rīgas pils. Pētera- Pāvila skola, kur pie viņa 1896-1902 māc. Ed.Smiļģis un raksturojis D. kā izcilu pedagogu, saistošu dabas māc. pasniedzēju, latvisku brīvdomātāju (mudinājis interesēties par latv.lit., draudzējies ar F.Brīvzemnieku).
D. bijis pirmais Kaudzīšu rom. "Mērnieku laiki" tulkotājs kr.val.: laikr. "?¨¦įŖ¨© ‚?įā¨Ŗ" (1880,2.I - 14.III) public. tikai rom.1.daļa ar turpmāko daļu īsu atreferējumu. Sar. grām. "Krievu valodas mācības pirmsākums. Latviešu tautas skolām" (1882, 1889), kuras pārlabotie un papildinātie izd. daudz izmantoti latv. skolās.

B.Gudriķe

Izglītība

mācījiesRīgas garīgajā skolā

mācījies seminārāRīgas garīgajā seminārā

citi izglītības veidinokārto pilsētas skolu skolotāja eksāmenu Pēterburgas skolotāju institūtā

citi izglītības veidiizglītību papildinājis pašmācības ceļā

Apglabāts