Pēteris Austriņš

11.09.1856 – 27.10.1903

Dzimšanas laiks/vieta

11.09.1856
(tolaik Kalnenieku pagasts)

Miršanas laiks/vieta

27.10.1903
Cēsis

Personiska informācija

1856.11.IX (30.VIII) Kalnenieku pagastā–1903.27.X (14.X) Cēsīs, apbedīts Cēsu Lauciņu kapos).

Beidzis Cēsu apriņķa skolu. Dzīvojis Cēsīs, kur 1880. gadā atvēris grāmatu veikalu, vēlāk arī spiestuvi.

Dēls Aleksandrs Liepiņš-Brandli (1881-1931?) - žurnālists, revolucionārs, Raiņa draugs.

Profesionālā darbībaIzdevējdarbība
1880. gadā Cēsīs atvēris grāmatu veikalu, vēlāk arī spiestuvi.

Darbība teātrī un lugu tulkojumi
Kopā ar K. Mačernieku organizējis un iestudējis teātra izrādes, piedalījies tajās kā aktieris. Sarakstījis viencēliena komēdiju "Vēja grābslis" (1882), sastādījis kupleju u. c. humoristisku sacerējumu krājumu "Jokotājs" (1881), tulkojis K. Morē lugas "Pagasta nabags" (1887) un "Laulības likumi" (teātrī 1888, grāmatā 1903), M. Gļinkas operas "Dzīvību priekš cara" tekstu; no operas libreta kopā ar Burtnieku izveidojis skatu lugu ar dziedāšanu (izrādīta Cēsīs 1885; A. tēlojis Susaņina lomu).

Citātu galerija

"Vakar pulksten 7 rītā Cēsīs aizmiga mūžīgā dusā grāmatu drukātavas īpašnieks Peters Liepiņš, pārcietis ilgu, grūtu nedziedējamu slimību. Nelaiķis bija cītīgs, nenogurdināms darbinieks biedrību lietās un ar lielāko mīlestību nodevās teātra mākslai, gan kā aktiers, režisors, gan arī kā rakstnieks zem pseidonīma Austriņš. Nesen mēs nelaiķi apsveicām viņa 25 gadu teātra darbības jubilejā. Viņš bija arī mūsu avīzes cītīgs līdzstrādnieks, graizīdams sadzīves ļaunās puses ar veselīgu humoru un asu satīru. Salda dusa nogurušajam rosīgam darbiniekam vispārības labā!"
Kr. Peters Liepiņš. Baltijas Vēstnesis, Nr. 235, 15.10.1903, 2. lpp.

Dzimtais vārds

Liepiņš

Izglītība

Cēsu apriņķa skola
Lielā Skolas iela 6, Cēsis

Darbavieta

1880–1903
Cēsis
1880. gadā Cēsīs atvēris grāmatu veikalu, vēlāk arī spiestuvi.

Apglabāts

Lauciņu kapi