Pāvils Bečs

1 bilde

04.09.1913 – 15.10.1994

Pāvils Bečs (1913–1994) – garīdzinieks. Izglītību ieguvis Preiļu pamatskolā, Aglonas zēnu ģimnāzijā un studējis Rīgas Katoļu garīgajā seminārā. Semināra laikā iestājies Jezuītu ordenī. Polijā studējis filozofiju, Gregora universitātē Romā studējis teoloģiju un ieguvis filozofijas maģistra grādu. Florencē un Romā veicis priestera pienākumus. No 1948. gada 2. septembra Vatikāna radiofonā vadījis latviešu raidījumus. Atsaucoties pāvesta aicinājumam, 1950. gadā devies darbā uz Austrāliju, kur nodibinājis un vadījis visas latviešu katoļu draudzes. Sakārtojis un izdevis "Katoļu garīgo dziesmu izlasi”, kopā ar bīskapu Ārvaldi Andreju Brumani sastādījis un rediģējis sprediķu un garīgu rakstu krājumu "Dzīvais vārds” (Latviešu Katoļu Biedrības Austrālijā Grāmatu Fonds, 1973). Bijis redaktors vairākiem katoļu izdevumiem. Bijis redaktors un atbildīgais izdevējs katoļu izdevumiem "Draudzes Ziņotājs latviešu katoļiem Viktorijā un Tasmānijā" (1955–1958), "Austrālijas Latviešu Katoļu Biļetens" (1958–1970) un "Gredzens" (1970–1981). Darbojies latviešu organizācijās, bijis skolotājs latviešu papildskolā "Daugava".

Dzimšanas laiks/vieta

04.09.1913
Bērzpils pagasts
Dzimis Abrenes apriņķa Bērzpils pagastā lauksaimnieka ģimenē.

Miršanas laiks/vieta

15.10.1994
Sidneja

Personiska informācija

1932: uzsācis mācības Rīgas Garīgajā seminārā.
1933: Rīgas Garīgā semināra vadībā ticis nosūtīts uz Poliju, kur Staraviesē vingrinājies ordeņa askēzē un gatavojies garīdznieka dzīvei.
1935: rudenī pārcēlies uz Krakovu, Poliju, lai studētu filozofiju.
1936: ticis nosūtīts uz Romu, Itāliju, kur ieguvis maģistra grādu filozofijā.
1941: Romā ordinēts par priesteri. Strādājis itāliešu draudzēs Florencē un Romā, kur kopā ar garīdzinieku Jāzepu Čamani nodibājis palīdzības komiteju latviešiem, apmeklējis latviešu karagūstekņus Itālijā.
1946: vadījis latviešu raidījumus Vatikāna radiofonā.
1950: atsaucoties pāvesta aicinājumam, devies uz Austrāliju, kur nodibinājis un vadījis visas latviešu katoļu draudzes.
1951: strādājis par Melburnas katoļu draudzes prāvestu. Vēlāk darbojies Sidnejā.

Saiknes

Anastasija Stikāne - Māsa
Ilze Stikāne - Māsasmeita

Nodarbes

Izglītība

studējisGregora univ. ieguvis maģistra grādu filoz. un teoloģijā

–1932
Aglona
Ar izcilām sekmēm absolvējis Aglonas zēnu ģimnāziju.

1932
Rīgas Garīgais seminārs
Altonavas iela 6, Rīga
Mācījies Rīgas Garīgajā seminārā.

1936
mācījies seminārā

Apglabāts

1994
Sidneja
Apbedīts Sidnejas kapsētā, Austrālijā.