Pauls Čimurs

Profesionālā darbība

1972. gadā bija Tukuma rajona laikraksta "Komunisma Rīts" literārais līdzstrādnieks.