Paegļu Mārtiņš

Dzimšanas laiks/vieta

1877

Personiska informācija

PAEGĻU Mārtiņš (arī Mārtiņš Paeglis; 1877 Lielvārdē - ?) - rakstnieks, tulkotājs.
Māc. Lielvārdes draudzes skolā. 1899 strād. par mājskolotāju Kurzemē, netālu no Aizputes. Bijis laikr. "Rīta Blāzma" korektors (1907). Rosīgi darbojies lit., sākot no 90. gadiem līdz 1. pas. karam. P. oriģināldarbu lit. vērtība samērā niecīga; daļa no tiem sakopota krāj."Pusdienas karstumā" (1905). Atsevišķā izd. public. stāsti "Grīzenbahas līdumnieks jeb Cīņa līgavas dēļ" (1910), "Jūrnieka noslēpums", "Plostnieks un viņa līgava" (abi 1911), humoreska "Kā Lielgalvis brauca precībās" (1914) u.c., daži pasaku krājumi ("Jaunas zelta pasakas", 1910). Sar. pirmo plašāko E. Treimaņa-Zvārguļa biogr. un apc. "Ko Andrievs Niedra sludina" (abas 1904), rediģējis "Jauno Zobgala kalendāru" (1898.-1899. gadam) un "Lāča Zobgala kalendāru" (1905.-1906. gadam), sakārtojis humor. un satīr. rakstu un dzejoļu krāj. "Sirseņi, dunduri un viņu pēcnācēji" (1901), sast. temat. svešvārdu vārdnīcu "Mazā politiska svešvārdu grāmata" (1907, papildināts izd. 1915). Ražīgs tulkotājs, tulk. (vai brīvi atstāstījis) Č. Dikensa "Sīkstulis", E. Zolā "Kā ļaudis mirst" (abi 1897), A. Arseņjeva "Sibīrija un mīlestība" (1898), Ļ. Tolstoja "Kur mīlestība, tur ir Dievs" (1899), A. Puškina "Dubrovskis", V. Skota "Kventins Dorvards" (abi 1901), M. Gorkija "Jemeļjans Piļajs" (1907), A. Kuprina "Molohs" (ar nos. "Briesmu nakts", 1911), H. Senkeviča, Ž. Verna u.c. autoru darbus. Periodikā public. daudz recenziju. - Ps.: Tīcāns, Zobgals, Jaunais Zobgals, Atrimps, Aizpurvnieks, Pērkoņtēvs sen. u.c.
J. Zālītis

Saiknes

Pseidonīms

Pērkoņtēvs sen.

Izglītība

mācījies Lielvārdes draudzes skolā