Oskars Liepārs

Lomas: dzejnieks

30.03.1912 – 27.11.2004

Oskars Liepārs (1912 – 2004) – dzejnieks. Strādājis lauksaimniecības jomā. Jau skolas laikā rakstījis dzejoļus, lugas un stāstus. Galvenokārt dzejoļi publicēti Talsu un Ventspils rajonu laikrakstos, kā "Ventas Balss", "Padomju Venta" un "Padomju Karogs". Izdoti trīs dzejoļu krājumi – "Dieva balsī klausoties" (1994), "Spulgacīte" (1995), "Zvaigznes klēpī" (1997) un atziņu krājums "Maigais. Skarbais. Dievišķais" (2000). Dzejoļi izmantoti dziesmu tekstiem Elgas Īgenbergas, Voldemāra Lindes kompozīcijās.

Dzimšanas laiks/vieta

30.03.1912
Jaunauces pagasts
Dzimis Jaunauces pagasta Vecvēveros.

Miršanas laiks/vieta

27.11.2004
Ventspils

Personiska informācija

Dzimis zemnieku ģimenē.

Profesionālā darbībaLiterārā darbība
Dzeja
1994: "Dieva balsī klausoties".
1995: "Spulgacīte".
1997: "Zvaigznes klēpī".Atziņas
2000: "Maigais. Skarbais. Dievišķais".

Nodarbes

Izglītība

1920–1926
Jaunauce
Jaunauces pamatskola

1928–1932
Mežotne
Mežotnes lauksaimniecības skola

Darbavieta

1932–1940
Strādājis tēva saimniecībā.

1940–1945
Ventspils
Ventspils rajona lauksaimniecības nodaļas agronoms

1945–1950
Apdrošināšanas pārvaldes aģents

1950–1960
Ventspils
Agronoms Ventspils rajona saimniecībās

1960–1970
Ventspils
Ventspils celtniecības pārvalde, namdaris

1970–1973
Ventspils
Meliorācijas pārvalde, meliorators

1973–1984
Ventspils
Ventspils tirdzniecības pārvalde, galdnieks

Apglabāts

Meža kapi