Olga Auziņa

Dzimšanas laiks/vieta

1922

Profesionālā darbībaLiterārā darbība
Rakstījusi dzeju, īsprozu un lugas.1962: laikrakstā "Austrālijas Latvietis" publicēts stāsts "Sieva".
1963: laikrakstā "Austrālijas Latvietis" publicēts stāsts "Uguns".
1969: laikrakstā "Austrālijas Latvietis" publicēts stāsts "Vedekla".

1962: Džilongas DV dramatiskā kopa izrādīja komēdiju "Kur tu biji vakarnakti?", 1963: Melburnas ev.-lut. baznīcas draudzes dramatiskā kopa.
1963: Džilongas DV dramatiskā kopa izrādīja komēdiju "Precinieks".
1967: Adelaides DV dramatiskā kopa izrādīja komēdiju 2 ainās "Spēle".

Dzīvesvieta

Džilonga

Melburna

Darbavieta

Jaravonga
Strādāju par skolotāju vidusskolā Jaravongā pie pie Marejas upes, Viktorijā.