Nikolajs Ramms

Dzimšanas laiks/vieta


Miršanas laiks/vieta

1532
Rīga

Personiska informācija

RAMMS (Ramm) Nikolajs (? Rīgā - 1532 Rīgā) - dzejnieks, garīgu rakstu tulkotājs.
1507 R. uzņemts Rostokas universitātē. No 1514 strād. Sv. Augustīna mūķeņu klosterī Limbažos. Ap 1520 pieslējies Rīgā jaunajai luterticībai; no 1524 - mācītājs Rīgā. 1527 kļuvis par jaundib. latv. evenģēliski luteriskās draudzes mācītāju Jēkaba baznīcā, tās vajadzībām tulk. pirmos rel. tekstus latv. valodā. Domājams, ka viņa tulk. protestantu mesas teksti bijuši iespiesti Lībekas katoliskās rātes iznīcinātajā baznīcas rokasgrāmatā. (1525). R. teksti un dziesmas izplatījušies rokrakstā, daļēji bijuši pamatā latv. luteriskās baznīcas rokasgrām. (1586-87). Domājams, R. tulk. M.Lutera "Enchiridion. Der kleine Catechismus.." ("Enhiridijs. Mazais katehisms..", 1586) 1. daļu. Saglabājusies R. 1530 tulk. dziesma par Svētajiem desmit Dieva baušļiem, tā iespiesta krāj. "Psalmen und geistliche Lieder oder Gesenge.." ("Psalmi un garīgas dziesmas..", 1615). R. 1524 sastādītais dokuments par viņam glabāšanā nodotajām grām. tiek uzskatīts par apliecinājumu Rīgas pils. b-kas dibināšanai (tag. Akadēmiskā b-ka).
Z. Frīde

Izglītība

1507
studējistiek uzņemts un studē Rostokas universitātē