Milda Geidāne

1 bilde
Lomas: rakstniece

09.07.1928 – 11.11.2004

Milda Geidāne (1928–2004) – rakstniece. Stāstu krājuma "Pāri jātiek" (1960), garo stāstu "Viena vasara" (1963), "Viršu saulgoze" (1967) autore. 1969. gadā pēc meitas notiesāšanas par pretpadomju darbību Geidāne literāro darbību pārtraukusi. 1990. gados stāsti publicēti žurnālos "Lauku Dzīve", "Zvaigzne", "Dadzis", "Skola un Ģimene", laikrakstos "Ventas Balss" un "Zeme". Sarakstījusi vairākus romānus. Vairākkārt ar panākumiem piedalījusies "Lauku Avīzes" romānu konkursos.

Dzimšanas laiks/vieta

09.07.1928
Rīga

Miršanas laiks/vieta

11.11.2004
11. novembra vakarā rakstnieci uz Ventspils–Kuldīgas šosejas mājupceļā pēc lauku ambulances apmeklējuma notrieca kāds BMW.

Personiska informācija

Dzimusi būvtehniķa, Aknīstes puses pazīstamākā 1905. gada revolucionāra Mārtiņa Geidāna ģimenē.
1936–41: mācījusies Rīgas 17. pamatskolā.
1941–42: mācījusies Viesītes pamatskolā.
1944–47: mācījusies Viesītes vidusskolā.
1947–51: strādājusi par biškopi Aknīstē.
1952–56: strādājusi par biškopi Bulduru tehnikuma mācību saimniecībā Vildogā.
Mācījusies klubu vadītāju kursos Rīgā.
1954: strādājusi par kluba vadītāju Līgatnē.
1956–61: Republikas neklātienes tehnikumā mācījusies dārzkopību un biškopību.
1956–60: strādājusi par biškopi Allažos.
1960–62: strādājusi par biškopi Dobeles rajona kolhozā "Daile".
1965–66: strādājusi par biškopi Tukuma rajona kolhozā "Zaļā zeme" un Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijā.
1968–70: strādājusi par Dundagas bibliotēkas vadītāju. No bibliotēkas bijusi spiesta aiziet pēc meitas notiesāšanas par pretpadomju darbību.
1970–75: strādājusi dažādus darbus Tukuma rajonā.
No 1975: strādājusi Ugālē par apdrošināšanas aģenti, ugunssargu, vidusskolas sekretāri.
1983: pensionējusies.
No 1993: dzīvojusi Vārves pagastā.

Profesionālā darbība

1951: pirmā publikācija – stāsts "Puķes" žurnālā "Bērnība" (Nr. 3).
1969: sakarā ar meitas notiesāšanu literāro darbību pārtraukusi.
1985: atsākusi literāro darbību ar stāsta "Bagātība" publikāciju žurnālā "Lauku Dzīve" (Nr. 8).
1990. gados: stāsti publicēti žurnālos "Lauku Dzīve", "Zvaigzne", "Dadzis", "Skola un Ģimene", laikrakstos "Ventas Balss" un "Zeme".
Vairākkārt ar panākumiem piedalījusies "Lauku Avīzes" romānu konkursos.


STĀSTI

1960: "Pāri jātiek" (stāstu krājums)
1963: "Viena vasara" (garstāsts)
1967: "Viršu saulgoze" (garstāsts)


ROMĀNI

1999: "Puisiķciems"
2000: "Bāka pār mežiem"
2000: "Negaisa laiks" 
2001: "Vēju dziesma" (periodikā 1997-98)
2002: "Kārklu sīkstums" 
2003: "Pie mums Čusnakciemā" 
2003: "Atvars aiz laipas" 
2004: "Pūķu nams"
2004: "Pūķu nams
2006: "Izrautās saknes" 
2007: "Sili deg" 
2006: "Izrautās saknes" 
2007: "Sili deg" 
2006: "Izrautās saknes" 
2007: "Sili deg" 
2006: "Izrautās saknes" 
2007: "Sili deg" 

Citātu galerija

"Stāstu krājumā "Pāri jātiek" (1960), garajos stāstos "Viena vasara" (1963), "Viršu saulgoze" (1967) Milda Geidāne centusies ieskatīties cilvēku iekšējā pasaulē, lauku dzīves ikdienā un problēmās. Svaiga un izteiksmīga tēlainība stāstos rodama kopā ar krasu personāža dalījumu pozitīvajos un negatīvajos, uzsvērtu didaktiskumu. Attēloto ikdienišķo problēmu jūklī nereti grūti saskatīt darba ideju. Geidānes jaunākajiem darbiem raksturīga tēlaina valoda, saistoši Kurzemes dabas apraksti, taču to literāro vērtību mazina varoņu un situāciju shematiskais veidojums un vienkāršotais problēmu risinājums."

Diāna Kurpniece. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Nodarbes

Pseidonīms

Daigne E., Dzelonis I., Podiņš Miķelis

Papildu vārdi

Milda Ābola

Izglītība

1936–1941
Rīgas 17. pamatskola
Telts iela 2a, Rīga

1941–1942
Viesītes 6-klašu pamatskola
Viesīte

1944–1947
Viesītes vidusskola
Vaļņu iela 7, Viesīte

1954
Rīga
Mācījusies klubu vadītāju kursos Rīgā.

1956–1961
Latvijas republikāniskais neklātienes lauksaimniecības tehnikums
Mācījusies dārzkopību un biškopību.

Darbavieta

1947–1951
Aknīste
Strādājusi par biškopi Aknīstē.

1952–1956
Vildoga [uo]
Strādājusi par biškopi Bulduru tehnikuma mācību saimniecībā Vildogā.

1954
Līgatne
Strādājusi par kluba vadītāju Līgatnē.

1956–1960
Allaži
Strādājusi par biškopi Allažos.

1960–1962
Dobeles novads
Strādājusi par biškopi Dobeles rajona kolhozā "Daile".

1965–1966
Tukuma novads
Strādājusi par biškopi Tukuma rajona kolhozā "Zaļā zeme".

1965–1966
Pūre
Strādājusi par biškopi Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijā.

1968–1970
Dundaga
Strādājusi par Dundagas bibliotēkas vadītāju. No bibliotēkas bijusi spiesta aiziet pēc meitas notiesāšanas par pretpadomju darbību.

1970–1975
Tukuma novads
Strādājusi dažādus darbus.

1975–1983
Ugāle
Strādājusi par apdrošināšanas aģenti, ugunssargu, vidusskolas sekretāri.

Dzīvesvieta

1993
Vārves pagasts
Ar ģimeni dzīvoja un saimniekoja zemnieku saimniecībā "Segliņi".