Miķelis Paulockis

Personiska informācija

PAULOCKIS Miķelis - rakstnieks, tulkotājs.
Biogr. ziņu trūkst. Pirmā publikācija - stāsts "Zvani skan..." laikr. "Pausaules Pasts" 1932.7.VIII. Sar. romānus "Vecās bākas noslēpums" (1936), "Pasaules glābējs", "Pie lielās Ziemeļu upes" (abi 1937), "Elks", "Mīla atnāca kā brīnums...", "Profesora Sūnas brīnišķīgais eliksīrs", "Salas dārgumi", "Sirds pavēl...", "Uz dzimteni" (visi 1938), "Dejotāja no Vīnes", "Trauksme Baltijas jūrā" (abi 1939), "Likteņi" (1940), stāstu "Viena vasara" (1938). Public. stāstus arī period. izdevumos. P. prozas galv. varoņi ir latvieši - augstsirdīgi, drosmīgi vīrieši, noslēpumainas, lepnas, bet maigas sievietes, dabība risinās ekstremālos un eksot. apstākļos - tālās jūrās un kontinentos, 2105. gada enerģēt. krīzes situācijā; panākts tēlotās vides samērā labs kolorīts. Sižeta risinājumā izmanoti piedzīvojumu un zinātniski fantast. literatūras, dēku, spiegu romāna, kriinālromāna u.c. paņēmieni. Vēstījums plastisks, stilistiski niansēts, personāžu veidojums, kaut arī šablonisks, tomēr dzīvs, psiholoģiski saistošs.
P. tulkojis no vācu val. Dž. Londona "Sala bērni", A. Muntes "Cilvēki un dzīvnieki" (abi 1936), K. Berknera "Vienpadsmit futbolisti", E. Tompsona-Setona "Jaunā cilts", Ž. Verna "Ceļojums ap Mēnesi", M. Tvena "Uz tāliem rietumiem" (visi 1937), "Zelta un sudraba zemē", "Pa Misisipi", E. Tompsona-Setona "Tito", D. Kidmena "Mežonīgo rietumu dēls", A. Širmera "Sieviete-Hamlets". M. R. Rineharta "Lamatās", Z. Greja "Rietumu likums" (visi 1938). - Ps.: Mārtiņš Sarma.
A. Rožkalne

Profesionālā darbība

Publicējis stāstus periodiskajos izdevumos.

Pseidonīms

Mārtiņš Sarma