Miķelis Klusiņš

1 bilde

18.11.1847 – 12.02.1907

Miķelis Klusiņš (1847–1907) – skolotājs un literāts.

Dzimšanas laiks/vieta

18.11.1847
Dzimis Lielbērsteles, vēlākā Svitenes pagasta Kukaros.

Miršanas laiks/vieta

12.02.1907
Kijiva

Personiska informācija

Dzimis saimnieka ģimenē.

Profesionālā darbība

1869: 12. aprīlī pirmie publicētie humoristiskie stāstiņi "Pulkstens", "Vilks, volk un lupus" laikrakstā "Baltijas Vēstnesis".

Publicējies laikrakstā "Balss", žurnālos "Pagalms", "Rota", "Austrums", "Zemkopis".
Plašākās ir apceres "Par latviešu rakstniecības nākamību" (Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija "Rakstu krājums", 1888, 4), kur aplūkota latviešu tautas tikumiskā gara izkopšanas nepieciešamība kā tautas un tās rakstniecības eksistences pamats, un "Latvieši un igauņi Pleskavas gubernijā" ("Baltijas kalendārs 1888. gadam").

Pseidonīms

Bīršnābels, Aluskausa Jēkabs

Izglītība

–1871
Jelgavas vīriešu ģimnāzija
Jelgava

Beidzis Bērsteles pagastskolu.

Bauska
Beidzis Bauskas apriņķa skolu.

1872–1874
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Studēja astronomiju.