Miķelis Bērziņš

Personiska informācija

Miķelis Bērziņš (1900-1988), Kurzemes saimnieka vecākais dēls, strādājis par mežzini Madonas pusē, 1941. gadā represēts