Miķelis Aumanis

Miķelis Aumanis, iespējams, tautskolotājs. Šillera balādes tulkojums ir vienīgais zināmais Aumaņa darbs, vienīgā viņa atstātā zīme latviešu kultūrvēsturē kopumā.

Papildu vārdi

Michael Aumann