Melhiors Fukss

1603 – 1678

Dzimšanas laiks/vieta

1603
Rīga

Miršanas laiks/vieta

1678
Rīga

Personiska informācija

FUKSS (Fuchs) Melhiors (1603 Rīgā - 1678 Rīgā) - vācu tautības literāts.
Stud. Rostokas un Leidenes univ. (no 1626), bijis Rīgas rātes sekretārs, no 1639 rātskungs, vēlāk birģermeistars, arī pils. konsistorijas pr-js un karaliskās muitas pr-ks. 1648 iecelts muižnieku kārtā.
Leidenē sacerējis draugam A. Bahmanim veltītu dzejoli "Kā te zemniek ar aršen, sēšen māk strādet..", kas (ar ps. Fosijs, Vossius) public. Leipcigā iespiestā krāj. (1631). Tas ir pirmais latv. val. iespiestais veltījuma dzejolis. Krāj. ievietoti dažādu autoru veltījumi A. Bahmanim dažādās valodās. F. dzejoļi lībiskā dialekta pazīmes, tas ir vecākais laicīgais dzejolis latv. literatūrā. F. pētījis Rīgas privilēģiju vēsturi, sekmējis latv. bazn. grāmatu izdošanu.
Z. Frīde

Pseidonīms

Fosijs, Vossius

Izglītība

1626
studējisno 1626 studējis Rostokas un Leidenes universitātē

1626
studējisno 1626 studējis Rostokas un Leidenes universitātē