Matiass Knolls

2 bildes

Matiass Knolls (1963) – dzejnieks, atdzejotājs, izdevējs. Studējis eiritmiju, strādājis kā eiritmijas skolotājs, aktieris, dizainers. Izdevis piecus dzejoļu krājumus vācu valodā un krājumu "597: mīlas apmātības vārsmas" (2009) latviešu, angļu un vācu valodā. Kopš 1991. gada darbojas Rīgā. Tulko, atdzejo un popularizē latviešu literatūru vācu valodā, sakārtojis, atdzejojis un izdevis 13 latviešu dzejnieku izlasi "Wunder und Wunden" ("Brīnums un brūces", 1993), tulkoto autoru vidū: Aspazija, Inga Ābele, Amanda Aizpuriete, Pauls Bankovskis, Māris Čaklais, Aleksandrs Čaks, Klāvs Elsbergs, Anatols Imermanis, Gundega Repše, Valentīna Freimane, Sandra Kalniete, Uldis Leinerts, Māris Melgalvs, Māris Putniņš, Anna Rancāne, Dace Rukšāne, Knuts Skujenieks, Ojārs Vācietis, Māra Zālīte, Inese Zandere un citi.

Dzimšanas laiks/vieta

09.03.1963
Berlīne

Personiska informācija

Dzimis Berlīnē, Vācijā.

Profesionālā darbība

1978: pirmās dzejoļu publikācijas.
kopš 1991: tikšanās ar lasītājiem Vācijā, Austrijā, Šveicē un Nīderlandē; atdzejojumi kā arī lugu, stāstu, romānu, filmu tekstu tulkojumi no latviešu valodas vācu valodā Vācijas un Latvijas izdevniecībām un kultūras iestādēm.
1996: pārskata "Mūsdienu latviešu literatūra" ("Lettische Literartur der Gegenwart") autors (vācu fonda Heinrich Böll Stiftung un literatūras mēnešraksta "Karogs" uzdevumā).
1996: Vācijas Rakstnieku savienības tulkotāju apakšnodaļas biedrs.
2000: vācu valodā tulkotās latviešu literatūras interneta mājas lapas literatur.lv koncepcija un īstenošana.
2001: aģentūras "Rīga 800" izdevumu tulkotājs vācuvalodā (katalogs, mājaslapa). Koncepta izstrāde Latvijas kā goda viesastendam Frankfurtes grāmatu tirgū; LDĢ mājas lapas drama.lv izstrāde.
kopš 2001: "LiteraTour durch Riga" ("LiteraTūrepa Rīgu") – vācu valodā tulkotas latviešu literatūraslasījumi–pastaigas galvenokārt tūristiem no Austrijas, Šveices unVācijas.
2002: līgums ar Austrijas teātra aģentūru Österreichischer Bühnenverlag Kaiser & Co. GmbH,kas veicina latviešu lugu (Ingas Ābeles, Pētera Pētersona, ViesturaKairiša / Kaspara Odiņa, Māras Zālītes darbi) tulkojumus Vācijā,Austrijā un Šveicē.
2003: Latvijas nacionālā stenda Leipcigas grāmatmesē koncepta un īstenošanas autors.
Kopš 2005
: literārie ceļojumi pa Latviju – vācu valodā tulkotas latviešu literatūras lasījumi Rīga un visā Latvijā.

DZEJOĻU KRĀJUMI
1987
: "Wort wird Welt" ("Vārds kļūst par pasauli"), vācu valodā
1989
: "Mein Haus" ("Mana māja"), vācu valodā
1990
: "Sturz in den Morgen" ("Kritiens rītā"), vācu valodā
1991
: "Der Bogen" ("Loks"), vācu valodā
1992
: "Glut" ("Kvēle"), vācu valodā
2009
: "597:  mīlas apmātības vārsmas", latviešu, angļu un vācu valodā

NOZĪMĪGĀKIE LATVIEŠU AUTORU TULKOJUMI VĀCU VALODĀ
1993: "Wunder und Wunden. Lyrik aus Lettland" (Brīnums un brūces. Dzejas antoloģija) (Berlīne: Matthias Knoll).
1993: Māra Zālīte. "Das Gericht. Ein dramatisches Poem" (Tiesa. Dramatiska poēma) (Wien: Kaiserverlag).
1993: Pēteris Pētersons. "Kein einziges Wort. Ein Gleichnis in dreizehn Bildern" (Neviena paša vārda) (Wien: Kaiserverlag).
1997: "Sonnengeflecht. Literatur aus Lettland" (antoloģija Leipcigas grāmatu tirgum 1997. gadā; dzejas nodaļas sastādīšana un atdzejošana) (Rīga: Nordik).
1997: Basilius Plinius. "Der Ruhmgesang des Rigensers Basilius Plinius auf die hochgeschätzte Stadt Riga, die Metropole Livoniens"(Slavinājums Rīgai) (Riga: Latvijas Kultūras Fonds/Jumava).
1998: Gundega Repše. "Unsichtbare Schatten" (Ēnu apokrifs) (Köln: DuMont).
2001: V. Kairišs / K. Odiņš. "Die Schlange" (pēc Mirčas Eliades) (Čūska) (Wien: Kaiserverlag (uzvesta Berlīnes Hebbel Theater 2001. gada aprīlī).
2001: Māra Zālīte. "Margarete. Kammerspiel in zwei Teilen" (Margarēta. Kamerspēle divās daļās) (Wien: Kaiserverlag).
2002: Inga Ābele. "Die dunklen Hirsche. Drama in zwei Aufzügen" (Tumšie brieži. Drāma divos cēlienos) (Wien: Kaiserverlag (pirmizrāde Štutgartes Valsts teātrī 2002.g. janvārī)).
2005: Sandra Kalniete. "Mit Ballschuhen im sibirischen Schnee" (Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos) (Herbig Verlag, München).
2007: Inga Ābele. "Der Jasmin. Primitives Drama in drei Teilen" (Jasmīns. Primitīva drāma trīs daļās) (inscenējums 2007. gada aprīlī Theater Luzern, Šveicē).
2007: Dace Rukšāne. "Warum hast du geweint" (Kāpēc tu raudāji?) (Zürich: Ammann Verlag).
2008: Pauls Bankovskis. "Schule" (Skola) (Stuttgart: Akademie Schloss Solitude).
2015: Valentīna Freimane. "Adieu, Atlantis" (Ardievu, Atlantīda!) (Göttingen: Wallstein Verlag).
2018: Aspazija. "Die roten Blumen" (Sarkanās puķes) (Rīga: literatur.lv).
2018: Lauris Gundars. "Hallo, Walfisch!" (Sveiks, Vali!) (Basel: Baobab Books).
2020: Inga Ābele. "Flut" (Paisums) (Zürich: Kommode Verlag).
2021: Rūta Briede. "Das Geheimnis der Möwenkönigin" (Kaiju karalienes noslēpums) (Birkenwerder: Edition Bracklo).
2021: Elīna Brasliņa. "Mimi, Jakob und die sprechenden Hunde" (Runājošie suņi) (Berlin: Reprodukt).

Citātu galerija

Valdis Bisenieks par Matiasa Knolla veidoto latviešu dzejas izlasi "Wunder und Wunden" ("Brīnums un brūces", 1993):

"Atdzejojumam raksturīga ārkārtīga pietāte pret oriģinālu, tāpēc tapis smalks un precīzs, stilam atbilstošs latviešu dzejas atveidojums vācu valodā. Jā, tieši pietāte pret katru autora vārdu, katru detaļu, katru dzejas rindu un tātad pret visu dzejoļa struktūru kopumā ir Matiasa Knolla stiprā puse, kas ļāvusi viņam bieži vien veikt neticamo."

Dzimtais vārds

Matthias Knoll

Izglītība

1981–1987
Berlīne
Berlīnes Eiritmijas augstskola (Schule fūr Eurythmische Art und Kunst)

Darbavieta

1988
Ķelne
Aktieris un režisora asistents Ķelnes teātrī "Der Keller"

1988
Bādfilbele
Eiritmijas skolotājs

1989
Aktieris turnejās bērnu teātrī Dienvidvācijā.

1990
Asistents filmu kompanijā "Twentieth Century Fox".

1990
Berlīne
Mēbeļu dizainers

1992
Latvijas Radio
Rīga
Ārštata korespondents.

Dalība organizācijās

Apbalvojumi

Latvijas Literatūras gada balva
Latvijas Literatūras centra balvu par ieguldījumu latviešu literatūras tulkošanā saņēmis Matiass Knolls par Māra Putniņa grāmatas "Mežonīgie pīrāgi" tulkošanu vācu valodā.
Latvijas Literatūras centra speciālbalva
2013