Mārtiņš Lasmanis

Mārtiņš Lasmanis (1930) – literatūrkritiķis. Dzimis Rīgā, kur uzsācis skolas gaitas. Kopš 1945. gada dzīvo Zviedrijā. Kopš 20. gs. 70. gadu nogales publicē recenzijas latviešu trimdas periodikā, galvenokārt žurnālā "Jaunā Gaita", kā arī almanahā "World Literature Today". Recenzijām raksturīga autoru poētikas smalkjūtīga izpratne un novatorisko aspektu precīza atklāsme. Sastādījis antoloģiju "Citā gaismā" (1999, latviešu trimdas dzeja 1945–1990, 56 dzejnieku dzeja).

Dzimšanas laiks/vieta

04.12.1930
Rīga

Personiska informācija

Dzimis pulkveža ģimenē.

1947: 2. augustā prāvests O. Sakārnis iesvētījis Ad. Frederika baznīcā Stokholmā.

Profesionālā darbība

Kopš 70. gadu nogales publicējis recenzijas latviešu trimdas periodikā, galvenokārt žurnālā "Jaunā Gaita", kā arī almanahā "World Literature Today".
Kopš 1984: grāmatu apskata nodaļas redaktors žurnālā "Jaunā Gaita". Recenzējis Ernesta Aistara, Vizmas Belševicas, Alberta Bela, Baibas Bičoles, Astrīdes Ivaskas, Gunara Janovska, Jāņa Mauliņa, Jāņa Petera, Gunara Saliņa, Imanta Ziedoņa, Ojāra Vācieša, Ainas Zemdegas, Olafa Stumbra u. c. autoru darbus.

1999: sastādījis antoloģiju "Citā gaismā" (latviešu trimdas dzeja 1945–1990, 56 dzejnieku dzeja).

1950
: piedalījās Latviešu Jaunatnes dienās Stokholmā (dziedāja).
1951, 1952, 1953 uzstājās kā baritons latviešu sabiedriskos, kultūras un garīgos sarīkojumos.

Citātu galerija


Izglītība

mācījiesmācījies Rīgas skolās

1950
Stokholma
Beidzis mācības Latviešu vakara ģimnāzijā Stokholmā un vienlaikus arī izturēja zviedru studentu eksāmenus.

1950
Stokholma
Uzsāka studijas Stokholmas Mūzikas akadēmijā.