Marta Dakne

1 bilde

28.11.1900 – 28.09.1977

Marta Dakne (1900–1977), rakstniece. Precējusies ar baptistu mācītāju Augustu Dakni. Publikācijas galvenokārt baptistu periodiskajos izdevumos "Rīta Stari", "Svētdienas Skolnieks", "Kristīga Balss", kā arī laikrakstos "Talsu Vārds", "Ventas Balss", "Zemgale" u.c. Izdots garais stāsts "Kvēlojošās ogles" (1938). Pēc 2. pasaules kara ap 50 dzejoļu publicēti ASV izdotajā laikrakstā "Kristīgā Balss" un garīgu dzeju antoloģijā "Smel vēlreiz" (1989). Baptistu draudžu vajadzībām rakstījusi dziesmu tekstus. Manuskriptos seši dzejoļu krājumi un viena izlase. Dzīves pēdējos gados tapis plašs apskats "Latviešu baptistu dzeja un dzejnieki", kurā aptverta Latvijas baptistu darbība kopš 1860. gada.

Dzimšanas laiks/vieta

28.11.1900
Kaltene
Dzimusi Nogales pagasta, Kaltenes ciema "Pindaros".

Miršanas laiks/vieta

28.09.1977
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi kapteiņa Štāla ģimenē. Bērnības gadi saistīti ar iespaidiem par jūru, kuģiem, zvejnieku dzīvi.
Mācījusies skolā Kaltenē.
1913: mācījusies Ventspilī Turovska komercskolā, kurā mācības turpinājusi pēc. 1. pasaules kara.
1. pasaules kara gadi: ģimene evakuējusies uz Ainažiem.
Strādājusi par skolotāju Uguņciemā un Kaltenē.
Kopš 1923: dzīvojusi Rīgā. Strādājusi par rēķinvedi.
1926: precējusies ar baptistu mācītāju Augustu Dakni (1903–1962).
Kopš 1934: dzīvojusi Lībagu pagasta "Dzīparos". Strādājusi jaunsaimniecībā. Tur aizvadīti arī 2. pasaules kara gadi.
Pēckara laiks: Marta Dakne strādājusi kolhoza brigādē, vēlāk – par rēķinvedi.
1955: ģimene pārcēlusies uz Grobiņu.
1962: ģimene pārcēlusies uz Rīgu.

Profesionālā darbība

1921: pirmā publikācija – dzejolis " Birst lapas..." ar parakstu Guna žurnālā "Kristīga Balss" (7. nr.). Publikācijas galvenokārt baptistu periodiskajos izdevumos "Rīta Stari", "Svētdienas Skolnieks", "Kristīga Balss", kā arī laikrakstos "Talsu Vārds", "Ventas Balss", "Zemgale" u.c.
Periodikā, dažādās izlasēs publicēti stāsti, apraksti, tēlojumi.
Pēc 2. pasaules kara: ap 50 dzejoļu publicēti ASV izdotajā laikrakstā "Kristīgā Balss" un garīgu dzeju antoloģijā "Smel vēlreiz" (1989).
1978: baptistu draudžu vajadzībām rakstījusi dziesmu tekstus (55 dziesmas ievietotas grāmatā "Dziesmu grāmata baptistu draudzēm", 1978).
Sarakstījusi sešus dzejoļu krājumus un vienu izlasi (manuskripti).
Dzīves pēdējos gados tapuši apcerējumi par reliģiskām tēmām (manuskripti).
Plašs apskats "Latviešu baptistu dzeja un dzejnieki", kurā aptverta Latvijas baptistu darbība kopš 1860. gada (manuskripts).


Proza
"Kvēlojošās ogles" (garais stāsts) (1938)

Citātu galerija

"Dzejā dominē reliģiska tematika, ētiskā problemātika, tēlaina dabas lirika, dzejoļi bērniem. Periodikā, dažādās izlasēs publicēti stāsti, apraksti, tēlojumi."

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Dzimtais vārds

Marta Štāla

Pseidonīms

Māra Dzelde

Izglītība

Darbavieta

Uguņciems
Strādājusi par skolotāju.

Kaltene
Strādājusi par skolotāju.

1923
Rīga
Strādājusi par rēķinvedi.

1934–1955
Lībagu pagasts
Dzīvojusi un strādājusi jaunsaimniecībā "Dzīpari".Pēckara laikā strādājusi kolhoza brigādē, vēlāk – par rēķinvedi.

Dzīvesvieta

1900–1913
Kaltene

1914
Ainaži

1923–1934
Rīga

1934–1955
Lībagu pagasts

1955–1962
Grobiņa

1962
Rīga

Emigrē

1914
Ainaži

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi