Maija Ligere

7 bildes

Maija Ligere (1937) – folkloriste, kuras darbības lauks galvenokārt saistās ar tautasdziesmu pētniecību. Publicējusi recenzijas, rakstus par ieražu ietekmi uz dzejas tēlu latviešu precību un kāzu dziesmās, latviešu kāzu dziesmu raksturīgākajiem motīviem, sintaktiski stilistisko figūru izmantojumu latviešu garajās precību un kāzu dziesmās.

Dzimšanas laiks/vieta

01.06.1937
Mores pagasts
Dzimusi zemnieka ģimenē Mores pagasta "Staiņos".

Dzimtais vārds

Rudzīte

Izglītība

–1955
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Imantas 7. līnija 1, Rīga

–1961
Latvijas Universitāte
Rīga
Beidz Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.

Darbavieta

1963–1970
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā.

1973–1991
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece ZA Valodas un literatūras institūtā.