Maiga Lejiete

Profesionālā darbība

1972. gadā bija žurnāla "Padomju Latvijas Sieviete" nodaļas redaktore.
1979. gadā bija Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Žurnālistikas katedras vadītāja.