Magdalēne Irma Rozentāle

2 bildes

22.01.1915 – 2009

Literāte, bibliogrāfe un pedagoģe Magdalēna Rozentāle (1915–2009) dzimusi Kuldīgā. Mācījusies Jelgavas klasiskajā ģimnāzijā un beigusi Latvijas Universitātes. 1944. gadā devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, kur strādājusi par skolotāju latviešu ģimnāzijā Augsburgā. Kopš 1950. gada dzīvoja ASV – Ņujorkā, kur beigusi Kolumbijas Universitāti, kopš 1954 – Mineapolē, kur strādāja Minesotas Universitātes bibliotēkā.Publicējusi latviešu trimdas izdevumos recenzijas par jaunākajām grāmatām, apceres par rakstniekiem, tostarp Annu Brigaderi, Aspaziju, Vili Plūdoni, lasījusi referātus un priekšlasījumus literāros sarīkojumos. Turpat 30 gadu garumā palīdzējusi bibliogrāfam Benjaminam Jēgeram pie latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfijas materiālu apkopošanas vairākos sējumos kopā ar Liliju Dunsdorfu. Ilgus gadus bijusi žurnāla "Akadēmiskā Dzīve" redakcijas darbiniece un redaktore. Sastādījusi Edvarta Tūtera dzejas izlasi "Dzīvošu dziesmā" (1992).

Dzimšanas laiks/vieta

22.01.1915
Kuldīga

Miršanas laiks/vieta

2009

Personiska informācija

Dzimusi medicīnas feldšera un Jelgavas stacijas ambulances pārziņa Andreja Rozentāla (1884–1981; Lažas pagastā Aizputes apriņķī) ģimenē, māte –Līze Rozentāle (dzimusi Ulmanis; 1890–1985; Zlēku pagastā).

Profesionālā darbība

1950–1952: skolotāja Ņujorkas latviešu skolā.
Publicējusi latviešu trimdas izdevumos recenzijas par jaunākajām grāmatām (galvenokārt žurnālā "Daugavas Vanagu Mēnešraksts"), apceres par rakstniekiem, tostarp Annu Brigaderi, Aspaziju (žurnālā "Laikmets"), Vili Plūdoni, lasījusi referātus un priekšlasījums dažādos literāros sarīkojumos.
1963–1993: rakstu krājuma "Akadēmiskā Dzīve" korespondente, redaktore un redakcijas vadītāja.
Mineapoles akadēmiskās kopas korespondente rakstu krājumam "Akadēmiskā Dzīve".

Turpat 30 gadu garumā palīdzējusi bibliogrāfam Benjaminam Jēgeram pie latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfijas materiālu apkopošanas vairākos sējumos kopā ar Liliju Dunsdorfu. Benjamins Jēgers atzinis: "Bibliotekāre Rozentāle jau kopš 1955. gada bez pārtraukuma strādā gar LTIB. Viņa ļoti rūpīgi un neatlaidīgi vākuši ziņas un sniegusi aprakstus . . . Viņai pienākas sirsnīgs paldies par bibliogrāfijai veltīto darbu". / Akadēmiskā Dzīve, Nr. 21, 1979. /

1964: Lundā iespiestajā rakstu krājumā "Ceļi", 11. sējumā publicēts pētījums par skaitleņu grupējumiem latviešu tautas dziesmu valodā.

Pseidonīms

Kalva Irma

Izglītība

–1932
Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzija
Jelgava

1933–1940
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējusi Filozofijas un filoloģijas fakultātē; studiju virzieni: farmācija, vēsture, ģermāņu filoloģija.

1952–1954
Kolumbijas universitāte
Ņujorka
Studējusi bibliotēkzinātnes Kolumbijas universitātē.

Darbavieta

Kuldīgas ģimnāzija
Kuldīga
Skolotāja.

Jelgava
Zinātniskā darbiniece vēstures muzejā.

Ausekļa ģimnāzija
Augsburga
Skolotāja.

Gaŗezera vasaras vidusskola
Mičigana
Skolotāja.

1954–1973
Mineapolisa
Bibliotekāre Minesotas universitātē mākslas nodaļā.

1963–1993
Žurnāls "Akadēmiskā Dzīve"
Redaktore, kopš 1973. gada redakcijas vadītāja.

Dalība organizācijās

Emigrē

1944
Vācija
No Jelgavas devusies bēgļu gaitās uz Vāciju.

20.10.1949
Amerikas Savienotās Valstis

Dzīvesvieta

1950–1954
Ņujorka

1954
Mineapolisa

Apbalvojumi

PBLA Kultūras fonda Atzinības raksts
PBLA Kultūras fonda goda raksts piešķirts Lilijai Dunsdorfai un Magdalēnai Rozentālei par pienesumu Latviešu trimdas bibliogrāfijas sagatavošanā.
1973