Lobreiteņš

1 bilde

11.07.1912 – 09.03.1945

Latgaliešu dzejnieks un skolotājs. Beidzis Balvu ģimnāziju (1934) un skolotāju
kursus Jaunaglonā. Pazīstams kā viens no pirmajiem latgaliešu autoriem, kurš
rakstījis dzeju sonetu vainagos. Publicējies tādos periodiskajos izdevumos kā "Zīdūnis", "Sauleite" un "Olūts".

Dzimšanas laiks/vieta

11.07.1912
Balvu pagasts

Miršanas laiks/vieta

09.03.1945
Salaspils
1944. gadā tika apcietināts un ievietots Salaspils koncentrācijas nometnē, kur gadu vēlāk gāja bojā.

Personiska informācija

Dzimis zemnieka ģimenē.

Profesionālā darbība

1933: Pirmā publikācija – dzejolis "Zīmassvātku naktī" ("Zīdūnis", Nr. 4 (11–12))
Sabiedrības ievērību guvis ar
sonetu vainagu "Veļtējums Aglyunas Dīvomotei" ("Zīdūnis", 1936, Nr. 1).
Lobreiteņa visvairāk lietotā dzejas forma bija
trioleti un soneti, kā arī īsas epigrammas. Dzeja labā mākslinieciska līmenī, tās
tematiskais loks – ikdienas dzīves vērojumi un dzimtenes mīlestība. Daudz
nozīmīgu dzejoļu publicēts rakstu krājumā "Olūts" (1943–1944), kā arī mēnešrakstā "Sauleite".

Citātu galerija

"Dzejoļi saista ar izvērstu pārdomu par cilvēku attiecībām, par dzimtenes kā īpašas vērtības nozīmi cilvēka dzīvē. Reliģiski motīvi atrisināti ar individuāla pārdzīvojuma līdzdalību. Forma izkopta, liela daļa dzejoļu sacerēta sonetu un trioletu formā. Izteikta slieksme uz epigrammisku izteiksmi un sentenci. [..] Viņa dzejas mantojums nav liels, bet pievilcīgs un kultūrvēsturiski nozīmīgs (sonetu vainags)."

Valeinis, Vitolds. Lobreiteņš (1912–1944). Latgaliešu lirikas vēsture. Rīga: Jumava, 1998, 81.–82. lpp.

Dzimtais vārds

Alberts Garais

Izglītība

Jaunaglona
Mācījies par skolotāju Jaunaglonas skolotāju kursos.

–1934
Balvu ģimnāzija
Balvi