Linda Salna

3 bildes

Linda Salna (1993) – muzeja speciāliste, filoloģe. Kopš 2016. gada strādā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā, šobrīd muzeja vecākā speciāliste. Vairāku Rainim un Aspazijai veltītu pētniecisko izstāžu un zinātnisko lasījumu ciklu autore. Nodarbojas arī ar dabas un publisko pasākumu fotografēšanu.

Dzimšanas laiks/vieta

11.09.1993
Talsi

Profesionālā darbība

PĒTNIECISKĀS IZSTĀDES UN KONFERENCES

2019: Izstāde "Aspazija. Vētra, 2019".  

Izstādes satura autore, projekta vadītāja (Jūrmalas domes Kultūras balvas Atzinība)
Dalība starptautiskajā jūras tematikai veltītajā mākslas biennālē "Marīna 2019"

2022: projekts "Rainis un jūra".

Izstāde "Rainis un jūra", zinātniskie lasījumi "Jūra: Cilvēks. Kultūra. Vide".
Satura autore, projekta vadītāja

2023: projekts "Aspazija. Zalša līgava"

Izstāde "Uz robežas. Divas pasaules. Aspazijas luga "Zalša līgava", projekta vadītāja
Zinātniskie lasījumi "Aspazijas luga "Zalša līgava", projekta vadītāja
Dalība starptautiskajā jūras tematikai veltītajā mākslas biennālē "Marīna 2023"

PUBLIKĀCIJAS UN PRIEKŠLASĪJUMI

2018: referāts "Dzimumidentitātes motīvi mūsdienu latviešu īsprozā (Dace Rukšāne, Jana Egle)" Letonikas VII kongresa sekcijā "Literārā mantojuma recepcija un jaunrade: dzimumdiferences aspekti"

2018: referāts "Trešā tēva dēla ideja: Rainis, Imants Ziedonis" zinātniskajā konferencē "Rainis. Imants Ziedonis"

2020: priekšlasījums "Rainis un Aspazija un Lietuvas kultūras sakari" Rīgas Centrālajā bibliotēkā Baltu Vienības dienā

2021: publikācija "Rainis un Aspazija. Lietuvas kultūras saiknes" Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatā 2020–2021

2022: referāts "Raiņa jūras dzejas poētika izstādē "Rainis un jūra"" zinātniskajos lasījumos "Jūra: Cilvēks. Kultūra. Vide"

Dzimtais vārds

Linda Grīnberga

Dzīvesvieta

Rīga

Izglītība

2000–2009
Dursupes pamatskola
Dursupes skola

2009–2012
Talsu 2. vidusskola
Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi

09.2012–06.2017
Latvijas Universitāte
Rīga
Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā (specializācija baltu filoloģija, literatūrzinātne)

Darbavieta

07.2015–09.2015
LETA
Rīga
Datu ievades operatore Nacionālās ziņu aģentūras "LETA" digitalizācijas projektā.

12.2015–06.2016
Skolotāja palīgs Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē.

07.2016 līdz šim
Raiņa un Aspazijas vasarnīca
Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala
Raiņa un Aspazijas muzeja vecākā speciāliste.