Lilija Gleške

1 bilde

31.12.1914 – 20.07.2000

Lilija Gleške (1914-2000) - dziedātāja un ansambļa vadītāja. Jau kopš bērnības paticis dziedāt.Pēc Jelgavas ģimnāzijas beigšanas mācījās Jelgavas tautas konservatorijā un Osvalda Glāznieka drāmas kursos; muzikālo izglītību turpināja Amerikā. 1959. gadā Detroitā izveidoja savu tautisko ansambli. Veidojusi uzvedumus Latviešu dziesmu svētkiem ASV un ar savu ģimeni sniegusi tautas dziesmu koncertus. Viņas ierosmē no 1971. gada Indianapolē rīkoti tautību festivāli. Rakstījusi arī dzeju, tā publicēta žurnālā "Treji Vārti".

Dzimšanas laiks/vieta

31.12.1914
Jelgava

Miršanas laiks/vieta

20.07.2000
Detroita

Personiska informācija

Tautasdziesmu pasaulē ievadījusi māte Jūle Liepa, kura bijusi arī aktīva koru dziedātāja, tēvs Roberts Liepā aizgāja 1. pasaules karā un nepārnāca.

Vīrs - vijolnieks Imants Gleške.

Profesionālā darbība

Rakstījusi arī dzeju, tā pamatos publicēta žurnālā "Treji Vārti".

Jau bērnībā paticis dziedāt. Pēc Jelgavas ģimnāzijas beigšanas mācījās Jelgavas tautas konservātorijā un drāmas kursos. Savu mūzikālo izglītību turpināja Amerikā.

1953
: pirmā uzstāšanās Detroitā dievkalpojumā Sv. Pāvila draudzes baznīcā.
1959: Detroitā izveidoja savu tautisko ansambli. Par tā iesākumu uzskata izrādi "Ik vakaru dziedāt gāju" ar pieciem dalībniekiem Detroitas Internacionālajā institūtā.
Gadu vēlāk Veinas (Wayne) universitātē bija ansambļa TV raidījums ar 13 dalībniekiem, un pēc tam latviešu kāzu izrāde Internacionālajā institūtā ar 16 dalībniekiem.
Ar katru gadu vairāk dalībnieku, izrādes tālāk un tālāk no mājām gan Mičiganā, gan arī Kanādā.

No 1965. gada Lilijas Gleškes ansambli savā gādībā pārņēma Detroitas DV apvienība. Ar kāzu izrādēm ansamblis piedalījās 3., 4. un 7. Amerikas latviešu vispārējos dziesmu svētkos.

Ap 1969. gadu, vairākiem ansambļa dalībniekiem pārceļoties uz dzīvi citur, ansamblis sāka izirt. Ari pati Lilija Gleške atstāja Detroitu un pārcēlās uz Indianapoli. Izrādījās, ka ari Indianapolē dzīvo daudz dziesmu un mūzikas draugu. Nodibinājās jauns ansamblis ar dalībniekiem ne tikai no Indianapoles, bet arī no citām Amerikas un Kanādas pilsētām, īpaši no Toronto.

Tautiskā ansambļa darbā palīdzēja visa ģimene - vīrs Imants, meita Laimdota, dēls Indulis, znots Ādolfs. Arī māte Jūle - visām kāzu izrādēm cimdus adīdama. Un Imanta māte Anna Gleške, kas dzīvoja Latvijā, atsūtīja savai mazmeitai Laimdotai kokli.
Pieminams pedagoģiskais darbs Garezerā, Piesaulē, citās nometnēs, latviešu skolās un kursos.

Par savu darbu saņēmusi ALAs Kr. Barona balvu un Daugavas Vanagu apbalvojumu.

Citātu galerija

Lilija Gleške par savu dziedāšanu

"Jau agrā bērnībā es mācījos daudz tautas dziesmu, jo māte tās vienmēr vakaros dziedāja. Bieži jutu, ka skaistajās dziesmās viņa remdināja savas skumjās dzīves sāpes un meklēja atbalstu savas dzīves grūtībām. Kad pārnācām dzīvot pilsētā, vasarās tomēr braucu pie radiem uz laukiem, kur mani gaidīja ierodamies ar „ jaunu dziesmu pūru". Mūsu dziesmu virknes vijās garākas un garākas ar katru vasaru. Tās bija neaizmirstamas dziesmu vasaras, dzīvē vienreizējas. Tā jau no pašas tālās bērnības es it kā "saaugu" ar tautas dziesmām. [..] Koncertos esmu meklējusi garīgo saskari ar tām sirdīm, ar to pasauli, kas vēl sevī nes piederību savai tautai. Esmu meklējusi arī tās sirdis, kas, Latviju neredzējušas, varētu atvērties tam dzimtenes skatījumam, kādu es tiem varētu sniegt savā pārdzīvojumā. Tā katrā koncertā rodas jauni draugi garīgā tuvībā, un dzīves straujajā tecējumā šī tuvība neizsīkst, bet aug un veido jaunas draudzības. Liekas, ka no katra koncerta es sev ko gūstu, esmu ko atradusi. Publikas atsaucība ir devusi man lielu garīgu stiprinājumu daudzos paguruma brīžos."

Zirnītis, Edmuds. Gleškes. Skaņu mākslinieku ģimene. Tilts, Nr. 90-91, 1968.

Dzimtais vārds

Lilija Johana Liepa

Izglītība

Bauskas pagasta 6-klašu pamatskola
Bauska

Jelgavas ģimnāzija
Akadēmijas iela 10, Jelgava

Jelgava
Mācījusies dziedāšanu tautas konservatorijā.

Darbavieta

Gaŗezera vasaras vidusskola
Mičigana
Skolotāja.