Lija Kronberga

2 bildes

17.06.1918 – 23.12.1996

Lija Kronberga (1918–1996) – dzejniece un vēsturniece. Latvijas Universitātē studējusi vēsturi (1938–1940) un baltu filoloģiju (1942–1944). Rakstniecībā debitējusi 1940. gadā. 1945. gada pavasarī devusies bēgļu gaitās uz Zviedriju, kur publicējusi dzeju periodiskajos izdevumos, pievērsusies vēstures studijām, specializējoties Latvijas viduslaiku (Livonijas), kā arī poļu un zviedru laiku vēstures problemātikā. Dzejai raksturīgs intelektuāls dzīves vērojums, romantiska ironija, cilvēka dzīves un likteņa konfrontācija, dzeja pilna zaudējuma sajūtu, sāpju, smeldzes un rezignācijas. Latviešu valodā tulkojusi Hansa Kristiana Andersena "Pasakas" (1954), sastādījusi bērnu dzejas antoloģiju "Runča vezums" (1953), bijusi "Latvju Enciklopēdija" (1950–1953) redakcijas sekretāre un papildsējuma redaktore.

Dzimšanas laiks/vieta

17.06.1918
Grenču pagasta Vecvagaros; Grenču pagasts bija viena no Tukuma apriņķa pašvaldībām. Likvidēta 1949. gadā. Tagad ietilpst Tukuma novadā.

Miršanas laiks/vieta

23.12.1996
Stokholma

Personiska informācija

Dzimusi lauksaimnieka Anša Kronberga ģimenē.
Bijusi precējusies ar vēsturnieku un rakstnieku Arvedu Švābi.

1945: martā ar māsu Skaidrīti Kronbergu (precējusies Soduma) devusies bēgļu gaitās uz Zviedriju.


Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

1940: pirmā publikācija – dzejolis "Dziesma manam kumeļam" izdevumā "Universitas" (20. marts). Vēlāk dzejas publikācijas izdevumos "Latvju Mēnešraksts", "Mana Māja", "Tēvija", "Laikmets", Ventas Balss", trimdā dzeja publicēta izdevumos "Latvju Ziņas", "Latvju Vārds", "Daugava".

SABIEDRISKĀ DARBĪBA

Latvijas Nacionālais fonds (LNF).

1949–1955: Stokholmā izdotās "Latvju enciklopēdijas" redakcijas sekretāre; enciklopēdijas papildinājumu sējuma redaktore (1962).

20. gs. 60.–80. gados publicēti zinātniski raksti par Latvijas viduslaiku un 17. gs. vēsturi zviedru un latviešu valodā. Specializējās Latvijas viduslaiku (Livonijas), kā arī poļu un zviedru laiku vēsturē, publicējot virkni apcerējumu trimdas periodikā. Ar savām zināšanām un erudīciju palīdzējusi, rediģējot senās un viduslaiku vēstures nodaļas Agņa Baloža grāmatā "Latvijas un latviešu tautas vēsture" (zviedru valodā, Stokholma, 1990).

1973: filozofijas licenciāta grāds vēsturē Stokholmas universitātē.

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

Latvijas Akadēmiskās organizācijas Zviedrija biedre.
Baltijas Institūta Skandināvijā biedre.

Citātu galerija

"Kronbergas dzejai raksturīgs intelektuāls dzīves vērojums, romantiska ironija, cilvēka dzīves un likteņa konfrontācija."

Vecgrāvis, Viesturs. Latviešu rakstniecība biogrāfijās, 2003.

Saiknes

Arveds Švābe - Vīrs
Dzintars Sodums - Svainis

Dzimtais vārds

Lidija Kronberga

Papildu vārdi

Švābe

Izglītība

1938–1940
Latvijas Universitāte
Rīga
Studējusi vēsturi; nepabeigtas studijas.

1938
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Raiņa bulvāris 8, Rīga

1942–1944
Latvijas Universitāte
Rīga
Studējusi baltu filoloģiju; nepabeigtas studijas.

1954–1958
Stokholmas Universitāte
Stokholma
Studējusi vēsturi, valsts zinības un arheoloģiju, ieguvusi filozofijas kandidāta grādu.

Dzīvesvieta

03.1945
Zviedrija

Darbavieta

Ceļojums

09.1992
Latvija
Pirmoreiz pēc došanās bēgļu gaitās uz Zviedriju ciemojās Latvijā.