Ligita Ābolniece

1 bilde
Lomas: dzejniece

Ligita Ābolniece (dzimusi Skutele, 1966) – dzejniece.

Dzimšanas laiks/vieta

18.12.1966
Tukums

Personiska informācija

Dzimusi veterinārās feldšeres un šofera ģimenē.

Profesionālā darbība

Mācījusies Viesītes vidusskolā (1974-76)
Salas vidusskolā (1976-85)
Beigusi neklātienē LU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1992) un maģistrantūru (1995), iegūstot filoloģijas maģistra grādu par darbu "Latviešu reliģiskā dzeja". Studējusi LU Teoloģijas fakultātes Reliģijas un ētikas nodaļā (kopš 2001. gada).

Strādājusi par bibliotekāri Salas vidusskolā (1985-92) un Jēkabpils rajona Centrālajā bibliotekā (1992-94).
Kopš 1996. gada ārštata korespondente laikrakstā "Brīvā Daugava" un bibliotekāre Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskās draudzes bibliotekā.
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra literārā pulciņa vadītāja (2000-01).
Skolotāja Viesītes vidusskolā (no 2001).

Darbs periodiskajos izdevumos
Kopš 1996. gada ārštata korespondente laikrakstā "Brīvā Daugava".


Literārā darbība
Pirmā literārā publikācija
Dzejoļu kopa laikrakstā "Padomju Daugava" 1988. gada 7. jūnijā (ar L.Skuteles vārdu).

Dzeja
Dzejoļu krājumi "Ar iedegtu sirdi" (1995), "Debesu vīzijas" (2000).


Romantiski reliģiskās dzejas adepte, uzmanības centrā paturot liriskā "es" divsarunas ar sevi, pasauli un Dievu, allaž tiecoties tuvoties reliģiski ētiskam ideālam.

Esejas
Eseju krājums "Esejas par esību" (2022).


Pētnieciskā darbība
Raksts "Virzieni latviešu reliģiskajā dzejā", krājumā "Materiāli par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere", 2000.

Nodarbes

Dzimtais vārds

Ligita Skutele

Izglītība

studējiskopš 2001 stud. LU Teoloģijas fak. Reliģijas un ētikas nodaļā

1974–1976
Viesītes vidusskola
Vaļņu iela 7, Viesīte

1976–1985
mācījiesmāc. Salas vsk.

1992
studējisbeigusi neklātienē LU Filol. fak. Latviešu val. un lit. nod.

1995
mācījies maģistrantūrāieguvusi maģistra grādu