Līga Seiksta

2 bildes

Līga Seiksta (1973) – dzejniece, žurnāliste. Periodikā publicējusi dzejoļus, pasakas un esejas latviešu literārajā valodā un latgaliešu rakstu valodā. Kopā ar Oskaru Seikstu sarakstījusi romānu "Reitišku mads" (2000). No 1998. līdz 2002. gadam organizējusi latgaliešu lasījumus Rēzeknē. Dēvēta par Latgaliešu postmodernisma māti. L. Seikstas dzejas krājums "Herbārijs aba sīna nikaida" 2011. gadā nominēts Latgaliešu kultūras gada balvai "Boņuks" kā labākais izdevums/grāmata.

Dzimšanas laiks/vieta

18.03.1973
Litenes pagasts
Liepas

Personiska informācija

Dzimusi kolhoznieku ģimenē.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1992:
divi dzejoļi žurnālā "Draugs" (Nr. 2).

Publicējusi dzejoļus, pasakas, esejas latviešu literārajā valodā un latgaliešu rakstu valodā laikrakstos "Zemturs", "Rēzeknes Vēstis", žurnālos "Dzeive" un "Luna".

Dzejoļu krājumi
1999: "Pagrauda" (kopkrājums).
2000: "Rēzekne 2000" (kopkrājums).
2011: "Herbārijs aba sīna nikaida" (poligrāfisks eksperiments, izdots piecos eksemplāros autores rokrakstā ar mākslinieka Eināra Dekšņa veidotu ādas iesējumu).

Romāni
2000: "Reitišku mads" (kopā ar Oskaru Seikstu).

SABIEDRISKĀ DARBĪBA

1998–2002: organizējusi latgaliešu lasījumus Rēzeknē.
2013: Latgaļu kultūras gada balvas "Boņuks" žūrijas locekle

Citātu galerija

PAR LĪGU SEIKSTU

"Seikstas daiļradē mūsdienīgu sadzīves reāliju lakonisks, taču ekspresīvs atveidojums pauž viņas filozofisko attieksmi pret īstenību."

Salceviča, Ilona. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

LĪGA SEIKSTA PAR GRĀMATAS "REITIŠKU MADS" (BROKASTU MEDUS) TULKOJUMU 

"Neizsakāma sajūta, tulkojot no latgaliešu uz latviešu. Neizsakāma, jo trūkst puslīdz stabila pieturas punkta jelkādai klasifikācijai. Laikā, kad zinātnieki (un ne tikai) strīdas – latgaliešu – tā ir valoda, dialekts vai mākslīgs radikālmēģinājums iedzīvināt izzūdošu valodu. Tulkojot nelikās īpaši svarīgi, cik precīzi fonētiski, leksiski vai gramatiski latviskots latgaliskais teksts. Būtiskāk šķita iedzīvināt latviešu valodā tās valodiskā subjekta – objekta, indivīda – pasaules attiecības, kas vēl šobaltdien ir dzīvas un pašsaprotamas ikvienam latgalietim, bet krietni liels semantiskais mudžeklis pārnovadniekam.
Gan Brokastu medus, gan arī iepriekšējās O. Seiksta grāmatas Latgales lasītāju uzmanību neizpelnījās "pārliecīgā intelektuālisma" dēļ. Province? Varbūt. Bet provincē, kā zināms: "Ja savādāks, tad slikts vai dumjš!" Tomēr teksts turpina dzīvot savu dzīvi, neatkarīgi no kritiķkungu viedokļa, vai tie būtu no Latgales vai arī centrālās provinces. Savus draugus un nedraugus var sastapt visur. Mēģināt saglabāt Seiksta pretenziju uz šoka terāpijas jeb kaitinātāja pjedestālu, latviešu valodā ar intelektuālismu palīdzību vien būtu par maz. Tāpēc tulkojumā (gan visai saudzīgi) pašķobīti cienījamās latviešu valodas morfoloģiskie, derivatoloģiskie un citi taisnie žodziņi. Valoda taču nav nedz fotomodele, kurai jāspīlējas lingvistiskās likumdošanas izgatavotā korsetē, nedz arī tautumeita, kurai, apkārt neskatoties, kautri jātek etnogrāfijas celiņā."

Seiksta, Līga. Romāna fragments. Brokastu medus. Literatūra un Māksla Latvijā, nr. 3, 18.01.2001.

Saiknes

Oskars Seiksts - Bijušais vīrs

Dzimtais vārds

Gagaine

Izglītība

1980–1988
Litenes pamatskola
Litene

1980
Gulbenes mūzikas skola
Gulbene
Klavierspēles klase

1988–1992
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
Lielā Kalēju iela 4, Cēsis
Kordiriģentu nodaļa

1994–1998
Rēzeknes Augstskola
Rēzekne
Humanitārā fakultāte

Darbavieta

1992–1993
Liezeres pamatskola
Liezēres pagasts
Mūzikas skolotāja

1999
Rēzeknes Vēstis
Rēzekne

Apbalvojumi

Latgaliešu kultūras gada balva "Boņuks"
Herbārijs aba sīna nikaida
Labākais izdevums/grāmata
Nominants
2011