Leons Rumaks

2 bildes

05.02.1919 – 19.01.1987

Leons Rumaks (1919–1987) – grāmatnieks, grāmatizdevējs, sabiedrisks darbinieks, žurnālists. Bēgļu gados Vācijā izveidoja savu Latviešu grāmatnīcu, kas darbu turpināja ASV, palīdzot izplatīt latviešu grāmatas un preses izdevumus, kas izdoti dažādās trimdas zemēs. Pāris gadus Vācijā pastāvēja Leona Rumaka grāmatu apgāds. Nozīmīgs apgāda izdevums ir Rīgas valsts bibliotēkas bibliotekāra Jāņa Veldes sakopojumā izdotais "Latviešu trimdas izdevumu rādītājs", kurā savākti materiāli par latviešu trimdas izdevniecībām un apmēram 1320 no 1945–1949. gadam izdotiem iespieddarbiem. Sakārtojis un izdevis latviešu grāmatu katalogu "Trimdas grāmatnieks" (1956), veidojis trimdā un padomju Latvijā izdoto grāmatu apskatus.

Dzimšanas laiks/vieta

05.02.1919
Sanktpēterburga

Miršanas laiks/vieta

19.01.1987
Longailenda

Personiska informācija

Dzimis Pēterpilī, tēvs tolaik bija iesaukts armijā, māte bēgle, kas apmetusies uz īsu laiku Pēterburgā. Divas nedēļas vecu māte viņu munīcijas vilcienā aizveda atpakaļ uz Latviju, bet tēvs no kara neatgriezās. Dzīvoja Rēzeknē, pēc tam Rīgā.

Kā atminās rakstnieks Jānis Klīdzejs: "... mātes nelielais dzīvoklis Rīgas Pārdaugavā bija visos plauktos un stūros pilns ar grāmatām."

1949: apprecējies ar Annu Berķis; 1950: piedzima dēls Alberts Rumaks.
Veselības problēmu dēļ ar ģimeni tikai 1956: izceļoja uz ASV.

Profesionālā darbība

DARBĪBA ŽURNĀLISTIKĀ UN GRĀMATNIECĪBĀ

1946: Mercfeldas latviešu bēgļu nometnes laikraksta "Dienas Ziņas" atbildīgais redaktors.
1946: Mercfeldas latviešu bēgļu nometnē darbojās Leona Rumaka Latviešu grāmatnīca; 1947: grāmatnīca sakarā ar dzīvesvietas maiņu darbojās latviešu bēgļu "Valkas" nometnē pie Nirnbergas.
"Valkas" nometnē arī sāka darboties Leona Rumaka grāmatu apgāds; līdz izceļošanai uz ASV, grāmatnīca darbojāsnetālu no Heidelbergas (Heidelberg-Rohrbach).

Leona Rumaka grāmatu apgādā izdotās grāmatas:
1946: Klīdzejs, Jānis. Mīlētāji un nīdēji.
1946: Šķipsna, Ēvalds. Bēgļu skati 4 cēlienos "Zaudētā dzimtene".
1946: Salnais, Ģirts. Nolādētais līcis.
1947: Tālmane, Eiženija. Piemineklis.
1949: bibliogrāfa Jāna Veldes sakārtojumā izdots "Latviešu trimdas izdevumu katalogs" (1949; apkopoti materiāli par latviešu trimdas izdevniecībām un apmēram 1320 no 1945.-1949. gadam izdotiem iespieddarblem).

1956: sakārtojis un izdevis izdošanai jaunu latviešu grāmatu katalogu "Trimdas grāmatnieks" 2. izdevumu, kurā minēti 1232 izdevumi; 19 nodalās uzskaitītas visas grāmatas un periodiskie Izdevumi kādi vien trimdā latviešu valodā Iznākuši, un arī svešās valodās parādījušies latviešu darbi.
1966: Ņujorkā izdevis vienkāršā pavairošanas technikā sastādītu sarakstu par 1965. gadā izdotajām latviešu grāmatām, kopskaitā 135.

Dzīvodams ASV, blakus maizes darbam amerikāņu grāmatu apgādā visu brīvo laiku ziedoja tikai latviešu aprūpēšanai ar grāmatām, arī periodiskiem izdevumiem.

Katru gadu latviešu trimdas laikrakstos sniedza ļoti plašu un pilnīgu pārskatu par latviešu grāmatām, kas iznākušas globālā mērogā, ari dzimtenē.

Kopš 1961: Amerikas Latviešu apvienības Kultūras biroja Bibliotēku un grāmatniecības referents.

1986: Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Kultūras fonds par nopelniem grāmatniecības veicināšanā piešķīra atzinības rakstu.

Citātu galerija

PAR LEONU RUMAKU

"Latviešu sabiedrība brīvajā pasaulē viņu pazina kā grāmatnieku, kas visu savu mūžu veltījis, lai latviešu grāmatas nonāktu pēc iespējas daudzās latviešu mājās. Rumaks darbojies arī žurnālistikā."

"...pēc kara 1945. gadā latviešu bēgļi meklēja latviešu laikrakstu, žurnālu, grāmatu. Rumaks iesaistījās grāmatniecības darbā Firtas nometnes skolā, iekārtojot atsevišķu ar segām nodalītu istabu. Tanī laikā viņš bija arī aktīvs sabiedrisks darbinieks. Vēlāk Valkas nometnē grāmatnīcas un pasta vajadzībām varēja izmantot jau veselu baraku. Tur varēja novietot ikdienas biļetena redakciju, spiestuvi un noliktavu. Grāmatnīcas darbu varēja turpināt Vircburgā, Šveinfurtē, Minhenē, Manheimā, Heidelbergā un beidzot ASV, sākumā īrētā dzīvoklī, vēlāk paša mājā. Nometņu laikos Rumaks izdevis grāmatas. Tās bija praktiska satura, kā lauksaimniecība, dārzkopība, putnkopība. Grāmatas bija necilā tehnikā, bet cilvēki tās pirka. Viņš izdeva arī Ē. Šķipsnas, Ģ. Salnā, J. Klīdzēja, E. Tālmanes un citu autoru daiļliteratūras darbus, kopā ap 40 grāmatu. Pārceļoties uz ASV, apgādu līdzekļu trūkuma dēļ vairs neatjaunoja. ALA Kultūras biroja vadītājs Dr. P. Norvilis 1967. gadā ierosināja Ņujorkā rīkot grāmatu izstādi Kultūras dienu laikā. Bija jāsastāda 1967. gadā izdoto grāmatu saraksts. Ar to sākās gads kārtējo grāmatu apskats par
iepriekšējā gada izdevumiem. ALA Kultūras biroja uzdevumā viņš apzināja trimdas latviešu bibliotekārus un bibliogrāfus. Mēģinājums izveidot bibliotekāru biedrību neguva atsauksmi, kaut pasaulē ir ap 400 latviešu bibliotekāru. Apzināt visos kontinentos izkaisīto grāmatniecību nav viegla lieta. Jāseko izdevēju sludinājumiem, katalogiem, bibliogrāfiskām ziņām laikrakstos, jāsazinās ar autoriem un izdevējiem. Sevišķi grūti apzināt latviešu autoru izdevumos svešvalodās, ko publicējuši citu tautu izdevēji. Tāpat jāseko grāmatām citās valodās par Latviju un latviešiem. [..] Leons Rumaks strādā amerikāņu Doubleday grāmatu apgādā. Līdz ar to viņš latviešu grāmatām var atlicināt tikai vakara stundas, nedēļu nogales vaiatvaļinājuma laiku. Ieguvums tas, ka viņš ieguvis pieredzi grāmatu pārdošanā un izmanto reklāmas pavairošanas iespējas."

Irbe, Viktors. Grāmata meklē lasītājus. Latvija Amerikā, 1985, 7. dec.

Saiknes

Lūcija Bērziņa - Skolotāja

Izglītība

–1936
Rēzeknes Valsts komercskola
Rēzekne

1936–1938
Rīgas pilsētas komercskola
Rīga

1938–1942
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja Tautsaimniecības fakultātē.

1957–1959
Čikāga
Neklātienē studēja augstāko grāmatvedību Lasalas universitātē (La Salle Extension University); studijas universitātē turpināja studijas zvērinātā revidenta (CPA) grāda iegūšanai.

Dalība organizācijās

Latviešu preses biedrība
Amerikas Savienotās Valstis

Rīga
Studentu biedrība "Latgale".

Amerikas Savienotās Valstis
Biedrs vairākās amerikāņu grāmatve žu un revidentu organizācijās.

1961
Amerikas Savienotās Valstis
Latviešu nacionālais fonda Skandināvijā pārstāvis ASV.

Darbavieta

12.1937–1944
Tipogrāfija "Rota"
Rīga
Galvenais grāmatvedis.

1956–1987
Amerikas Savienotās Valstis
Grāmatu apgāda "Doubleday" grāmatvedības nodaļas darbinieks.

1965–1987
Miller Pl 27, Hempstead
Leona Rumaka grāmatnīca.

Emigrē

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

11.1956
Amerikas Savienotās Valstis

Apglabāts

Katskilu brāļu kapi