Laimonis Lauva

09.11.1902 – 01.02.1989

Dzimšanas laiks/vieta

09.11.1902
Rīga

Miršanas laiks/vieta

01.02.1989
Austrālija

Personiska informācija

Bēgļu gaitās nonāca Dānijā, dzīvoja Jonstrupes latviešu bēgļu nometnē, kur darināja dekorācijas latviešu teātra iestudējumiem.
Sieva aktrise Dailes teātrī Melānija Lauva (dzimusi 1908), dēli Indulis Lauva un Māris Lauva.
No Dānijas 1949: pārcēlās uz dzīvi Austrālijā, divus gadus dzīvoja Brisbanē un pēc tam līdz mūža galam Melburnā.

Profesionālā darbība

Darinājis dekorācijas Dānijas latviešu teātrim, kā dekorācijas un tērpus Austrālijas latviešu teātrim, Melburnas operešu ansamblim un Melburnas latviešu teātrim.

1958: Viktorijas latviešu 5. jauniešu dienās izrādīta komēdija 3 cēlienos "Medības priekšpilsētā".

Citātu galerija

"L. Lauvas dekorātora pieeja ir tuva Kugas "skatuves gleznu" ievirzei dekoratīvā impresionisma garā. Viņa gleznoto dekorāciju balsti bija gleznotie aizmugures prospekti To perspektīva, salaužot skatuves dibena sienu, radīja pārsteidzošu dziļuma ilūziju. Zem mākoņu gubām aizvijas Daugava Raiņa Pūt, vējiņi, izrādē, iezīmējas telpīgas rokoko velves Zīverta Minchauzena precībās vai krāsainajās Operešu ansambļa uzvedumu ainas. Jūras vilku izrāde skatītājus pārsteidza vētras viļņos mētāta, zvejnieku vadīta laiva — efekts, kas prasa ne tikai skatuves technikas zināšanas, bet arī drosmi tās lietot.
Mazāk laika L. Lauva iespēja atlicināt glezniecībai — jomai, kurā visskaidrāk izpaužas viņa dzīves skatījums. Aiz palaikam necilās lietu un notikumu ārienes Lauva saskatīja teiksmainu gan reliģijas, gan dainu pasaules iekrāsotu misticismu. Savas figurālās kompozīcijas viņš mīlēja risināt nelielu formātu temperas gleznojumos. Skatuviskā kustība iestingušie, stilizētie augumi aicina ieskatīt pārlaicīgos simbolus."
Jurjāns, Gunārs. Laimonis Lauva. Austrālijas Latvietis, 1989, 24. febr.

Saiknes

Jānis Kuga - Pasniedzējs

Emigrē

Dānija
Nonāca bēgļu gaitās; strādāja bēgļu skolās.

12.1949
Austrālija
Izceļoja un dzīvoja līdz nāvei 1989. gadā.

Izglītība

Latvija
Beidzis Dārzkopības skolu, lai varētu strādāt un palīdzēt tēva saimniecībā.

Rīga
Mācījies teātra režiju pie Osvalda Glāznieka.

1932–1939
Latvijas Mākslas akadēmija
Gogoļa iela 3, Rīga
Mācījies pie Jāņa Kugas;diplomdarbā ietvertas dekorācijas un kostīmu zīmējumi Raiņa lugai "Krauklītis".

Darbavieta

Melburna
Strādāja par dārznieku.

Melburna
Melburnas Latviešu teātris; dekorators un kostīmu mākslinieks.

Melburna
Melburnas Operešu ansambļa dekorators.

Ceļojums

Parīze
Studiju nolūkos 20. gs. 30. gadu vasarā.

Norvēģija
Latvijas Mākslas akadēmijas laikā, studiju nolūkos.

Apcietinājums

Austrālijas Latviešu teātris
Darbojās Melburnā; teātra dekorators.

Dzīvesvieta

1944–1949
Dānija

1949–1989
Austrālija