Ksenija Rudzīte

1 bilde
Lomas: literāte

1898 – 05.05.1947

Ksenija Rudzīte (1898–1947) dzimusi Augulienas muižas kalpa ģimenē. Mācījusies Alūksnes proģimnāzijā, kur par skolotāju strādā Ernests Eferts–Klusais. 1915. gadā dodas uz Maskavu, mācās Sarkanās profesūras literatūras institūtā, tiekas ar Efertu–Kluso un iesaistās revolucionārā darbā. Strādā Brjanskas, vēlāk Vitebskas guberņas partijas komitejā par sekretāri. Saslimusi ar tuberkulozi, atgriežas Latvijā. Sarakstījusi lugu "Maliena" (1930), publicējusi dzejoļus periodikā.

Dzimšanas laiks/vieta

1898
Auguliena

Miršanas laiks/vieta

05.05.1947

Personiska informācija

Dzimusi Augulienas muižā kalpu ģimenē.
Kad Ksenijai ir pieci gadi, ģimene pāceļas uz Jaunlaicenes muižas rentes mājām "Rudzīšiem".
Mācās Alūksnes proģimnāzijā, kur tolaik par skolotāju strādā Ernests Elerts–Klusais, kas arī jūtami ietekmē savas skolnieces garīgo veidošanos un literārā talanta uzplauksmi.
1915: pēc proģimnāzijas absolvēšanas Ksenija Rudzīte aizbrauc uz Maskavu, kur devies arī viņas skolotājs
Eferts–Klusais. Maskavā viņa mācās Sarkanās profesūras literatūras institūtā, tiekas ar Efertu–Kluso un iesaistās revolucionārā darbā.
1919–1923: strādā Brjanskas, vēlāk Vitebskas guberņas partijas komitejā par sekretāri.
1923: saslimst ar tuberkulozi.
Ārstējas Krimas sanatorijā.
Pēc smagas plaušu operācijas Ksenija Rudzīte nonāk atkal Jaunlaicenes "Rudzīšos".
Ksenija Rudzīte sarakstījās ar Raini, Aspaziju, Efertu–Kluso.

Profesionālā darbība

1918: pirmie publicētie dzejoļi laikrakstā "Jaunatnes Cīņa".
Publicējusi dzejoļus arī laikrakstos "Krievijas Cīņa" (1919) un "Jaunais Komunists" (1920).
1930–31: luga "Maliena" izrādīta Rīgā, Nacionālajā teātrī. Luga vairākas reizes izrādīta arī Jaunlaicenē, Ziemeros, Apē.

Citātu galerija

Protams, nav šaubu, ka sieviete, kas tikko sāk pacelties no sava līdzšinējā apspiestā stāvokļa ģimenē un sabiedrībā, iepludinās literātūrā jaunus svaigus ūdēņus, jo taču nenoliedzami viņas temperaments un psihe nav līdzīgi vīrieša temperamentam un psihei. Un es ticu, ka šie svaigie ūdeņi nenoplicinās un nepagraus plaukstošo rakstniecības lauku, bet gan pušķos to ar jauniem, līdz šim vēl neredzētiem ziediem. Tomēr ceļš uz to vēl ir tālš un grūts. Pašlaik mēs dzirdam tikai pirmās klusās ieskaņas, jo nav jāaizmirst, ka tikai nesenais pasaules karš ir sievietei pašķīris ceļu uz plašo kultūras darbu, blakus viņas biedrim–vīrietim."

Ksenija Rudzīte. Par drāmu un sievieti–dramatiķi.Teātra Vēstnesis, Nr.4 (01.12.1930)


"Ksenijas Rudzītes literārais mantojums nav liels, grūtie dzīves un darba apstākļi, iedragātā veselība neļāva viņai kā rakstniecei izvērsties visā pilnībā. Taču viņas darbs un daiļrade, īpaši jaunības periodā, bija veltīts darba cilvēka brīvībai un gaišākai nākotnei."

Elza Plukša. Eferta–Klusā skolniece. Oktobra Karogs (Alūksne), Nr.30 (11.06.1967)

Nodarbes

Izglītība

Jaunlaicenes 6-klašu pamatskola
Jaunlaicene

1915
Alūksnes proģimnāzija
Alūksne

1915
Maskava
Sarkanās profesūras literatūras institūts

Dzīvesvieta

1903–1915
Jaunlaicene
Dzīvo Jaunlaicenes "Rudzīšos".

1915–1919
Maskava

1919–1923
Brjanska

1919–1923
Vitebska

1923–1947
Jaunlaicene
Dzīvo Jaunlaicenes "Rudzīšos".

Darbavieta

1919–1923
Brjanska
Strādājusi partijas komitejā par sekretāri.

1919–1923
Vitebska
Strādājusi Vitebskas guberņas partijas komitejā par sekretāri.

Ceļojums

1923
Krima
Saslimst ar tuberkulozi un ārstējas Krimas sanatorijā.