Kosts Korsaks

2 bildes

05.10.1909 – 22.11.1986

Dzimšanas laiks/vieta

05.10.1909
Pašvitine

Miršanas laiks/vieta

22.11.1986

Personiska informācija

KORSAKS (Korsakas) Kosts (1909.5.X Lietuvā, Pakrojas raj. Pašvitinē - 1986.22.XI Viļņā, Lietuvā, apbed. Viļņā, Anataklnes kapos) - lietuviešu literatūras zinātnieks, kritiķis, dzejnieks, tulkotājs, filol. z.d. (1965), Lietuvas PSR ZA akad. (1949).
Dz. rokpeļņu ģim. Bērnību pavadījis Rīgā. Pēc vecāku atgriešanās Lietuvā (1918) māc. Jonišķu un Šauļu ģimn. (1923-28). Atradies apcietinājumā par rev. darbību (1928-30). Pēc atbrīvošanas māc. Kauņas univ. Humanitāro zin. fak. (1931-40). Darbojies rev. ievirzes žurn. "Trečias Frontas" (1930-31). 2. pas. kara laikā evakuējies uz Penzu, tad Maskavu, rediģējis almanahu "Pergale" (1943-44), organizējis lit. dzīvi. Pēc kara Viļņas univ. docētājs (1944-57), prof. (1948), Liet. Lit. inst. (1946-51), Lietuvas Val. un lit. inst. (1952-84) direktors. Lietuvas PSR Tautas rakstn. (1979). Atbildīgais red. un līdzautors grām. "Lietuviu literatūros istorija" ("Lietuviešu literatūras vēsture", 1-4, 1957-68) u.c. inst. kolektīvajiem darbiem. Kritikā marksistiski vērtējis lit. mantojumu, aizstāvējis reālisma un tautiskuma tradīcijas. Izd. krāj. "Kritika" ("Kritika", 1936), "Literatūru draugyste" ("Literatūru draudzība, 1, 1962) u.c. Dzejoļu krājumos "Paukščiai grižta" ("Putni atgriežas, 1945), "Pjūtis" ("Pļauja", 1969), "Lapkritys" ("Lapkritis", 1979) u.c. raksturīgs sociāls patoss, frāzes aforistiskums un intelektuāls spriegums.
Nozīmīgs ir K. devums latv. lit. tulkošanā un kult. sakaru stiprināšanā. Sast. bibliogr. rādītāju "Lettica" (1932). Public. grām. "Latviu liauies dainos" ("Latviešu tautasdziesmas", 1938), apc. krājumu par A. Upīti "Latviu literatūros milžinas" ("Latviešu literatūras milzis", 1967). Liet. valodā tulk. prozu - krāj. "Latviešu noveles" (1933), K. Skalbes pasaku "Kaķīša dzirnavas" (1935), R. un M. Kaudzīšu rom. "Mērnieku laiki" (1939), J. Raiņa lugu "Pūt, vējiņi!" (1938). Atdzejojis J. Raiņa liriku: "Izlase" (1952), "Zelta sietiņš" (1967), "Lirika" (1975). - Ps.: J. Radzvilas, K. Galvainis u.c.
L. Korsakas K. [Autobiogrāfija] // Tarybu Lietuvos rašytojai. Vilnius, 1967; Lipskis S. Kostas Korsakas. Vilnius, 1989.
B. Tabūns

Profesionālā darbībaTulkojumi lietuviešu valodā
1933: Latviešu noveles (Latviu noveles)
1935: Skalbe, Kārlis. Kaķīša dzirnavas (Katinello malūnas)
1938: Rainis. Pūt, vējiņi! (Pūsk, vejeli!)
1939: Kaudzīte Reinis un Matīss. Mērnieku laiki (Matininku laikai)
1952: Rainis. Izlase (Rinktine)
1967: Rainis. Zelta sietiņš (Aukso sietelis)
1972: Akuraters, Jānis. Kalpa zēna vasara (Samdinio bernioko vasara)
1975: Rainis. Lirika.

Dzimtais vārds

Kostas Korsakas

Pseidonīms

K. Galvainis, J. Radzvilas

Izglītība

1923–1924
Jonišķi
Jonišķu proģimnāzija

1925–1928
Šauļi
Šauļu ģimnāzija

1931–1940
Kauņa
Brīvklausītājs Kauņas Universitātes (Viļņas Vītauta Dižā universitātes filiāle) Humanitāro zinātņu fakultātē.

Darbavieta

1928–1930
Literatūras almanaha Trečias frontas redaktors.

1940–1941
Lietuvas Valsts izdevniecības direktors

1952–1984
Viļņa
Lietuviešu valodas un literatūras institūta direktors

Apcietinājums

1928–1930
Šauļi
Piespriest četru gadu cietumsods par rakstiem nelegālajā komunistiskajā presē. Lietuvas prezidents Antans Smetona Kostu Korsaku apžēloja.

Dalība organizācijās

1940
Lietuvas ziņu aģentūras ELTA direktors

Emigrē

1941–1942
Penza

1942–1944
Maskava

Apglabāts

Antakalnu kapi, Viļņa