Konstantins Kravaļs

12.11.1900 – 07.11.1978

Dzimšanas laiks/vieta

12.11.1900
Dzimis Pildas pagasta Speneros.

Miršanas laiks/vieta

07.11.1978
Miris Sarkaņos.

Personiska informācija

KRAVAĻS Konstantins (1900.12.XI Pildas pag. Speneros - 1978.7.XI Rēzeknes raj. Sarkaņos, apbed. Ludzas raj. Istalsnas kapos) - rakstnieks.
Dz. zemnieku ģim. Beidzis Ludzas psk., sācis mācīties Ludzas ģimn., taču 1919 iesaukts Sarkanajā armijā. 1921 atgriezies Ljā, strād. par skolotāju Ciblas pag. Eversmuižas psk., apmeklējis skolotāju kursus, 1926 nokārtojis ģimn. beigšanas eksāmenus. 1928 noorganizējis Ciblas pag. Bārtuļu psk., 1930 pārcēlies uz Rēzekni, kur strād. Rēzeknes skolotāju inst. paraugskolā, no 1936 - tās pārzinis. No 1944 bijis Sarkaņu septiņg. sk. direktors.
Rakstījis dzejoļus, stāstus, apceres par pedagoģijas un sabiedriskiem jautājumiem, publicējis tos latgaliešu periodiskajos izdevumos. Galv. devums - lugas "Jaunī spāki" (1932), "Nabadzeiba" ("Zīdūnis", 1934, 9/10). K. lugas daudzkārt izrādītas dažādos sarīkojumos. To temat. loks ir Latgales lauku ļaužu sadzīve; galv. idejas: cīņa pret tumsonību, dzeršanu, izgl. popularizēšana, tautas labklājības līmeņa celšana. Lugu mākslin. līmenis nav augsts. - Ps.: Speners.
I. Salceviča

Pseidonīms

Speners

Izglītība

beidzis kursusapmeklējis skolotāju kursus

mācījiesbeidzis Ludzas pamatskolu

–1919
mācījies1926 nokārtojis ģimnāzijas beigšanas eksāmenus.sācis mācīties Ludzas ģimnāzijā, taču 1919 iesaukts Sarkanajā armijā

1926
mācījiesnokārtojis ģimnāzijas beigšanas eksāmenus

Apglabāts