Konstance Benislavska

1 bilde

06.01.1747 – 08.11.1806

Konstance Benislavska (1747–1806) – poļu izcelsmes dzejniece, senākā zināmā Inflantijas dzejniece. Dzimusi muižnieku Riku dzimtā, precējusies ar muižnieku Pēteri Benislavski. Vienīgais dzejas jeb dziesmu krājums "Piešņi sobie spiewane" (Sev dziedātās dziesmas).

Dzimšanas laiks/vieta

06.01.1747

Miršanas laiks/vieta

08.11.1806
Pasienes pagasts

Personiska informācija

Dzimusi muižnieku Riku dzimtā. Precējusies ar muižnieku Pēteri Benislavski. Vairāku muižu un lielu zemes platību īpašniece Latgalē. Ieguvusi labu izglītību, bez dzimtās poļu valodas pratusi latviešu, latīņu, vācu un krievu valodu.
Dzemdējusi 22 bērnus, no kuriem lieli izauguši 8 (2 meitas un 6 dēli).

Profesionālā darbība

1776: "Piešņi sobie spiewane" (Sev dziedātās dziesmas) izdots Viļņā Karaliskās akadēmijas izdevniecībā. Atkārtots izdevums Ļubļinas Katoļu universitātes zinātniskās literatūras izdevniecībā (1958).

Polijā izdota Konstances Benislavskas dzejas izlase, daiļrades paraugi vairakkārt iekļauti nacionālās dzejas izdevumos.
Konstances Benislavskas dzeju latgaliski atdzejojis Lazdukalna pagasta Benislavā dzīvojošais novadpētnieks Leonards Rakickis. Viņa atdzejojumi no poļu valodas lasāmi kultūrvēsturiski literārajā izdevumā “Tāvu zemes kalendars” (2008; 2009; 2013).

Citātu galerijaPar Konstances Benislavskas dzeju
"Dzejoja Konstance dziļi kristīgā garā, viņas vārsmās netrūkst nedz domu plašuma un dziļuma, nedz iztēles cēluma un vārdu skanīguma."

Trojanovskis, Viktors. Ludzānieši. Ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē. Ludza: Ludzas rajona padome, 1998.

Dzimtais vārds

Rika

Papildu vārdi

Konstance Rika, Konstance Rike

Apglabāts

Pasīne
Apglabāta Pasienes Svētā Dominika Romas katoļu baznīcā zem baznīcas velvēm.