Ķencis Šabraks

30.09.1894 – 1938

Ķencis Šabraks (īstajā vārdā Jānis Kalniņš; 1894–1938) – literatūrkritiķis. Strādājis žurnālistikā. PSRS latviešu presē publicējis rakstus par literatūras teorijas un prakses jautājumiem, kuros izvirzījis prasību, lai literatūra kalpotu šķiru cīņas interesēm, proletariāta varas un lielinieku partijas uzdevumiem. Publicējis recenzijas par latviešu padomju rakstnieku – Roberta Eidemaņa, Alvila Cepļa, Konrāda Jokuma, Klitijas, Kārļa Pelēkā – jaunākajiem darbiem. Rakstījis par krievu padomju un vācu revolucionāro rakstnieku daiļradi.

Dzimšanas laiks/vieta

30.09.1894
Dunte
Dzimis Duntes pagastā.

Miršanas laiks/vieta

1938
Krievija

Personiska informācija

Dzimis galdnieka ģimenē. Māte dzimusi Valmieras apriņķa Duntes pagasta "Šabraku" mājās. No turienes arī pseidonīms – Šabraks.
1937: represēts. Reabilitēts pēc nāves.

Dzimtais vārds

Jānis Kalniņš

Pseidonīms

Brastiņš, J. Brastkalns

Izglītība

Liepupes draudzes skola
Liepupe

1925
Maskavas Universitāte
Maskava
Sabiedrisko zinātņu fakultātes literatūras nodaļa

Darbavieta

1919
Valmiera
Valmieras apriņķa izglītības nodaļas ārpusskolas sektora vadītājs, apriņķa strādnieku, strēlnieku un bezzemnieku Padomes izpildu komitejas loceklis.

1920–1921
Rīga
Strādājis Rīgā, bijis nelegālās Komunistiskās partijas propagandists.

Dienests

1919–1920
Sarkanā armija
Krievija

Deportācija

1921
Krievija
Izsūtīts uz Padomju Krieviju.

Apcietinājums

1937
Krievija