Katrīna Granta

2 bildes

13.03.1891 – 07.10.1981

Katrīna Natālija Edīte Granta (dz. Einberga, 1891–1981) – skolotāja, tulkotāja, vācu valodas mācību grāmatu veidotāja.

Dzimšanas laiks/vieta

13.03.1891

Miršanas laiks/vieta

07.10.1981

Personiska informācija

Precējusies ar skolotāju Kristapu Grantu, dēli – Viesturs Grants (grafiķis) un Mintis Visvaldis Grants.

Profesionālā darbība

Daiļliteratūra

Balázs, Béla, Das Märchen vom richtigen Himmelblau / Bela Balazs ; mit Texterläuterungen und einem Wörterbuch von K. Grant. Rīga : Latvijas Valsts izd., 1947. 41, [2] lpp. ; 21 cm. Deutsche Texte für die Schule .

Granta, K. Parzival / nach Wolfram von Eschenbach erzählt von K. Grant ; illustriert von M. Grosset ; im Anhang: Die ritterliche Epik. Riga : Verlag der Akt.-Ges. Walters und Rapa, 1930. 72 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. Deutsche Dichter ; Heft 11 .

Mann, Thomas, Tonio Kröger : Novelle / für den Schulgebrauch bearbeitet von K. Grant ; Illustriert von S. Widberg [Sigismunds Vidbergs]. Riga: Walters und Rapa, 1928. 72, 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. Deutsche Dichter ; Nr. 5 .

Mācību grāmatas

Riesel, Elise,  Deutsch = Vācu valoda : mācības grāmata vidusskolas 8. un 9. klasei / E. Rīzelis, M. Kestners ; pārstrādādja K. Granta un L. Pērļupe. Rīga : VAPP Pedagoģisko rakstu apgāds, [1941]. 205 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

Deutsche Grammatik : Fur Mittelschulen. 4. izdevums. Rīga : Zvaigzne, 1973. 299, [1] lpp. ; 22 cm.Deutsche Grammatik für Mittelschulen : Vācu valodas gramatika vidusskolām / A. Grabes redakcijā 4. izdevums. Rīga : Zvaigzne, 1975. 300 lpp. : tabulas ; 22 cm.

Deutsche Grammatik für Mittelschulen : Vācu valodas gramatika vidusskolām / A. Grabes red. Rīga : LVI, 1963. 300 lpp. : il. ; 22 cm.

Deutsche Grammatik für Mittelschulen = Vācu valodas gramatika vidusskolām / A. Grabes red. 3. izd. Rīga : Zvaigzne, 1972. 299, [1] lpp.

Konjugationstabelle : und Rektion aller starken und unregelmäßgen und der gebräuchlichsten schwachen Zeitwörter / zusammengestellt von K. Grant und E. Hirsch. Rīga : Ģenerālkommisijā Latvijas Vidusskolu Skolotāju Kooperatīvā, 1931. 96 lpp. ]

Granta, K. Vācu-latviešu vārdnīca : ap 52 000 vārdu = Deutsch-Lettisches Wörterbuch : etwa 52 000 Stichwörter / K. Granta, E. Pampe. 3., pārstr. un papild. izd. Rīga : Avots, [1996]. 746, [5] lpp. ; 25 cm. ISBN 540100995X

Granta, K. Vācu-latviešu vārdnīca : ap 52 000 vārdu = Deutsch-lettisches Wörterbuch / K. Granta, E. Pampe. 3. izd. Rīga : Avots, 1990. 746 lpp.

Granta, K. Vācu-latviešu vārdnīca : ap 52 500 vārdu = Deutsch-Lettisches Wörterbuch / K. Granta, E. Pampe. 2. izd. (pārstr. un papild.) Rīga : Liesma, 1968. 1001 lpp. 

Vācu-latviešu vārdnīca / sastādījušas K. Granta un E. Pampe. Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1954. 818 lpp.

Granta, K. Vācu-latviešu vārdnīca = Deutsch-Lettisches Wörterbuch : ap 52 000 vārdu / K. Granta, E. Pampe ; [papild. K. Sējēja]. 3. izd., pārstrādāts un papildināts. Rīga : Avots, 1990. 746 lpp. 

Бергман, Наталия Августовна. Vācu valodas gramatika : mācību grāmata 8.-11. klasei / N. Bergmane, M. Natanzone ; skolām ar latviešu mācību valodu pārstrādājušas K. Granta un H. Lindberga. Rīga : Latvijas valsts izd., 1958. 242, [1] lpp.

Бергман, Наталия Августовна Vācu valodas gramatika : mācību grāmata 8.-11. klasei / N. Bergmane, M. Natanzone ; skolām ar latviešu mācību valodu pārstrādājušas K. Granta un H. Lindberga. Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1957. 242, [1] lpp. 

Бергман, Наталия Августовна. Vācu valodas gramatika : mācību grāmata 8.-10. klasei / N. Bergmane, M. Natanzone ; skolām ar latviešu mācību valodu pārstrādājušas K. Granta un H. Lindberga. Rīga : LVI, 1956. 244 lpp. 

Бергман, Наталия Августовна. Vācu valodas gramatika : mācību grāmata vidusskolu 8.-10. klasei / N. Bergmane, M. Natanzone ; skolām ar latviešu mācību valodu pārstrādājušas K. Granta un H. Lindberga. Rīga : LVI, 1954. 244 lpp.

Бергман, Наталия Августовна. Vācu valodas gramatika : mācību grāmata vidusskolu 8.-10. klasei / N. Bergmane, M. Natanzone ; skolām ar latviešu mācību valodu pārstrādājušas K. Granta un H. Lindberga. Rīga : LVI, 1952. 244 lpp. 


Saiknes

Andra Neiburga - Radiniece
Elza Margarēta Jende - Māsa
Herta Lindberga - Darbabiedrene
Katrīna Einberga - Māte
Katrīna Neiburga - Radiniece
Lidija Pērļupe - Māsasmeita
Marta Bērziņa - Darbabiedrene
Viesturs Silvestrs Grants - Dēls

Dzimtais vārds

Einberga

Papildu vārdi

Natālija Edīte

Izglītība

1910–1911
Rīgas pilsētas meiteņu skola
1909 pielaista pie pārbaudījuma mājskolotājas diplomam. Eksāmens ģeogrāfijā, paraugstundas vadīšana par tēmu "Indijas virsa, apūdeņošana un klimats .1910 iegūst mājskolotājas tiesības vācu valodā un aritmētikā.

1920–1928
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Filoloģijas un filozofijas fakultāte Ģermāņu filoloģija

Darbavieta

1921–1944
Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

Apglabāts

1981
Salaspils