Kārlis Pauls Pētersons

1 bilde

13.10.1917 – 13.06.1992

Kārlis Pauls Pētersons (1917–1992) – rakstnieks, diakons. Beidzis Rīgas pilsētas 2. ģimnāziju, studējis tautsaimniecību Latvijas Universitātē. Otrā pasaules kara laikā iesaukts Latviešu leģionā, nonācis Vācijā, pēc Vācijas kapitulācijas – gūstekņu nometnē Putlosā (pie Lībekas). 1950. gadā izceļojis uz Ameriku, studējis Ņujorkas Pilsētas koledžā, pēc tās Juniona (Union) koledžā teoloģiju. 1978. gadā pārcēlies uz Eiropu, dzīvojis Memingenē Bavārijā, studējis Minhenes Ludviga Maksimiliana universitātē. 1980. gadā iesvētīts par diakonu. Rakstījis ceļojumu aprakstus, kas publicēti vairākās grāmatās, atspuguļojot 70 valstīs redzēto. Sarakstījis vairākas reliģiska satura grāmatas, 30. gados sastādījis vairākas dabas zinību mācību grāmatas. Mūža nogalē izdota dzejoļu izlase vācu valodā "Lächelnde Freude" (Smejošais prieks, 1990), kurā apkopoti 50 Kārļa Pētersona dzejoļi. Latviešu presē rakstījis par reliģiskiem jautājumiem. Manuskriptā palicis pētījums par pasaules galvenajām reliģijām "Svētceļnieka piezīmes".

Dzimšanas laiks/vieta

13.10.1917
Rīga

Miršanas laiks/vieta

13.06.1992
Memmingene

Profesionālā darbībaProza
1964: "Tāles tuvina" (Grāmatu Draugs).
1966: "Apvāršņi aicina" (Grāmatu Draugs).
1968: "Pasaule paveras" (Grāmatu Draugs).
1970: "Pasaule paveŗas. Ceturtā grāmata. Uz dzimtenes pusi" (Grāmatu Draugs).
1976: "Pasaule paveras. Piektā grāmata. Turies, Amerika, latvieši nāk!" (Grāmatu Draugs).

Dzeja
1990: "Lächelnde Freude" (Smejošais prieks) (Latvija).

Reliģiska literatūra
1982: "Dieva meklētāji" (Gauja).
1987: svētrunu krājums "Kungs, māci mums Dievu lūgt!" (Gauja).


Mācību literatūra
1933: "Dabas zinību grāmata. Dzīvā un nedzīvā daba. Pamatskolas 3. kl." (Latvijas skolotāju kooperatīva izdevniecība). Sastādītāji: Kārlis Pētersons un Jānis Ivanovskis.
1934: "Dabas zinību grāmata. Dzīvā un nedzīvā daba. Pamatskolas 4. klasei" (Latvijas skolotāju kooperatīvs). Sastādītāji: Kārlis Pētersons un Jānis Ivanovskis.
1935; 1937: "Dabas zinību grāmata. Dzīvā un nedzīvā daba. Lauksaimniecība. Pamatskolu 2. klasei" (Latvijas skolotāju kooperatīva izdevniecība). Sastādītāji: Kārlis Pētersons un Jānis Ivanovskis.
1935; 1937: "Dabas zinību grāmata. Dzīvā un nedzīvā daba. Lauksaimniecība. Lauku pamatskolu 3. klasei" (Latvijas skolotāju kooperatīva izdevniecība). Sastādītāji: Kārlis Pētersons un Jānis Ivanovskis.
1935; 1936: "Dabas zinību grāmata. Dzīvā un nedzīvā daba. Lauksaimniecība. Lauku pamatskolau 4. klasei" (Latvijas skolotāju kooperatīvs). Sastādītāji: Kārlis Pētersons un Jānis Ivanovskis.
1937: "Dabas zinību grāmata. Dzīvā un nedzīvā daba. Lauksaimniecība. Pamatskolu 5. klasei" (Latvijas skolotāju kooperatīvs). Sastādītāji: Kārlis Pētersons un Jānis Ivanovskis.
1937: "Dabas zinību grāmata. Dzīvā un nedzīvā daba. Lauksaimniecība. Pamatskolu 6. klasei" (Latvijas skolotāju kooperatīvs). Sastādītāji: Kārlis Pētersons un Jānis Ivanovskis.
1939: "Dabas zinību grāmata. Dzīvā un nedzīvā daba. Lauksaimniecība. Pamatskolas 3. un 4. klasei" (Latvijas skolotāju kooperatīvs). Sastādītāji: Kārlis Pētersons un Jānis Ivanovskis.

Citātu galerijaPar grāmatu "Tāles tuvina" (Grāmatu Draugs, 1964)
"Autors ir arī spēcīgs stāstītājs, ne tikai jūsmīgs skatītājs. Jo tālāk mēs šai grāmatā ielasāmies, jo tālākās, teiksmainākās malās līdz ar viņu aizklīstam — jo tuvāks un saistošāks šķiet autora stāstījums. Vienkāršā, patīkamā valodā autors ļauj lasītājam iejusties savā pasaules apbraucēja lomā. Ja sākumā vēl šķietamies lasām par to, ko domājis, darījis vai redzējis tūrists Kārlis Pētersons, tad drīz vien jau liekas, ka braucēji, brīnumu vērotāji un faktu vērtētāji esam mēs paši."

Grīnbergs Gunārs. Pasaules apbraucējs un stāstītājs. Latvijas Amerikā, 12.12.1964.

Par grāmatu "Pasaule paveras" (Grāmatu Draugs, 1968)
"Kārlis Pētersons min daudzus tautiešus vārdā, kuriem kādi nopelni sabiedriskajā darbā. Pavīd arī kāda rūgtāka atzina. Bet grāmatas izskaņa ir gaiša: dziņa pēc latviskās izglītības nav svešumā noslāpusi. To apstiprina arī pēdējais uzņēmums, kurā redzama Minsteres latviešu ģimnāzija ar Latvijas karogu. Tāpat kā agrākajās grāmatās, tā arī šajā ievietota R. Zīverta zīmēta ceļojuma karte, kura kopā ar 123 attēliem dara uzskatāmu lasītāja "ceļošanu". Valodā Pētersons kļuvis lokanāks, tēlojumā bagātāks un drošāks savos vērtējumos. Tāpēc pasaule paveras arvien vairāk arī lasītājiem."

Kalniņš, Nikolajs. Pasaule paveras. Latvija Amerikā, 08.11.1969.

Par dzejas krājumu "Lächelnde Freude" (Latvija, 1990)
"Dzejoļi tajā sakārtoti gada laika plūduma, sakot ar ziedu raisīšanos pavasarī, tad seko vasaras iespaidi dažādas zemēs, kam pieslēdzas rudens krāsainības tēlojumi, bet pēdējā posmā izmanāma ziemas klusuma ieskaņa. Starp tiem, kur spoguļojas gada laiku mijas, veikli iepītas romantiskas jūsmas, fantāzijas iztēles, atmiņu atblāzmas un reliģisku pārdzīvojumu panti. [..] Slēguma paliek iespaids, ka autors saskatījis, jeb centies saskatīt ap sevi cilvēkos, tā arī dabā prieku un skaistumu, ko spārno jūsmīga sirds, kurai viņš seko ar smaidu sejā."

Sudrabiņš, Jānis. Kārlis Pētersons "Lächelnde Freude" Gedichte, 1990. Brīvā Latvija, 20.05.1991.

Izglītība

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
Rīga

Latvijas Universitāte
Rīga
Studējis tautsaimniecību, okupācijas dēļ studijas nav beidzis.

–1959
Ņujorka
Ņujorkas pilsētas koledža

1959
Ņujorka
Juniona (Union) koledžaTeoloģijas studijas.

1978
Minhene
Minhenes Ludviga Maksimiliana universitāteStudējis teoloģiju.

Dalība organizācijās

Studentu korporācija "Lettonia"
Krišjāņa Valdemāra iela 55, Rīga
Pievienojas korporācijas trimdas nodaļai Amerikā.

Latviešu preses biedrība
Amerikas Savienotās Valstis
Valdes loceklis.

Apcietinājums

1945
Putlosa, Vācija
Gūstekņu nometne

Darbavieta

1946
Augsburga
Strādājis Augsburgas izceļotāju nometnē kā izceļotāju pavadītājs uz Ziemeļvācijas un Itālijas izceļošanas ostām.

1951
Amerikas Savienotās Valstis
Strādājis Hiltona uzņēmuma viesnīcās, ceļojumu birojos.

Dzīvesvieta

1950
Ņujorka

1978
Bavārija
Dzīvojis Memingenā.