Kārlis Ozoliņš

1 bilde

31.08.1905 – 15.08.1987

Dzimšanas laiks/vieta

31.08.1905
Vecķeipene
Vecķeipenes muiža

Miršanas laiks/vieta

15.08.1987
Rīga

Personiska informācija

OZOLIŅŠ Kārlis (1905.31.VIII Madlienas pag. Vecķeipenes muižā - 1987.15.VIII Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - publicists, sabiedrisks darbinieks.
Dz. laukstrādnieka ģim. Māc. Rīgas 1. pils. ģimnāzijā. Skolas laikā saistījies ar LKP un no 1924 sācis darboties pagrīdē. Šajā laikā pagrīdes izdevumos public. pirmie O. raksti. Vairākkārt arestēts, pavadījis ieslodzījumā vairāk nekā desmit gadu. 1940 bija laikr. "Cīņa" redaktors. RS b. (1941). Kara laikā strād. par laikr. "Par Padomju Latviju" red. vietnieku, 1944-51 laikr. "Cīņa" redaktors. 1952-59 bijis LPSR APP priekšsēdētājs. Atbrīvots sakarā ar kadru maiņām LPSR vadībā nacionālkomunistu vajāšanas laikā.
Pēckara gados O. pievērsās aktīvai publicist. un literatūrkrit. darbībai, publicēja presē rakstus par A. Upīti, V. Lāča un A. Sakses romāniem, L. Laicēna, V. Sauleskalna, F. Rokpeļņa u.c. rakstn. darbiem, t-ra izrādēm. Pēc O. nāves public. atmiņu romāns "Paradīzes priekšpilsētā" ("Karogs", 1987, 10-12), kas sar. 60. gados un saistoši stāsta par O. piedzīvoto Ljas Rep. cietumos. - Ps.: K. Sakne.
L. Melnis V. Sabiedrisks darbinieks, publicists un literatūras kritiķis // Karogs, 1955, 8; Plotnieks J. Asi konfliktaini portreti jeb "Raganu medības" // Rīgas Balss, 1988, 16.XII - 1989, 13.I.
E. Venters

Profesionālā darbība1955: 30. augustā sakarā ar Kārļa Ozoliņa piecdesmito dzimšanas dienu un atzīmējot viņa nopelnus Padomju valsts labā apbalvots ar Ļeņina ordeni.

Pseidonīms

K. Sakne

Izglītība

1921–1924
Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija
Rīga

1950–1952
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Maskava
VK(b)P Centrālās komitejas Augstākā skola

Dalība organizācijās

Apcietinājums

1927–1930
Rīgas Centrālcietums
Rīga

1931–1938
Rīgas Centrālcietums
Rīga

Darbavieta

1940–1941
Laikraksts "Cīņa"
Rīga
Redaktors

1941–1942
Laikraksts "Par Padomju Latviju"
Krievija
Redakcijas loceklis

1942–1944
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja
Latvija
LKP CK Operatīvās grupas vadītājs, organizē partizānu brigādes

1944–1951
Laikraksts "Cīņa"
Rīga
Redaktors

1944
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja
Rīga
Sekretārs kadru jautājumos

1951–1952
Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs
Rīga
Priekšsēdētāja vietnieks

10.03.1952–27.11.1959
Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs
Rīga
Priekšsēdētājs

1960–1961
Latvijas PSR Augstākā Padome
Rīga
Priekšsēdētāja vietnieks

Apglabāts

Raiņa kapi

Apbalvojumi

Darba Sarkanā Karoga ordenis
Ordeni saņēmis kā republikāniskā laikraksta "Cīņa" redaktors.
1946