Kārlis Millers

1 bilde

15.12.1844 – 10.12.1911

Kārlis Millers (1844–1911) – skolotājs un literāts. Studējis filoloģiju Tērbatas universitātē (1866-72), kur piedalījies latviešu studentu vakaros. Studiju laikā strādājis par mājskolotāju, izveidojis atsevišķu skolu latviešu bērniem (1870-73). Pēc Ata Kronvalda nāves Vecpiebalgas draudzes skolas augstākās klases skolotājs (1876-92). Kad klasi pārvietoja uz Cēsīm, Millera vadībā tā kļuva par privātu reālskolu. Rakstījis periodikā par skolu lietām, latviešu valodu un mitoloģiju, vairākkārt par Ati Kronvaldu. Daļa darbu apkopota grāmatā "Rakstu krājums" (1898). 

Dzimšanas laiks/vieta

15.12.1844
Dobeles pagasts
Dzimis Bērzmuižas pagasta Mazzariņos.

Miršanas laiks/vieta

10.12.1911
Cēsis

Personiska informācija

Dzimis saimnieka ģimenē. 
Mācījies Bērzmuižas pagastskolā.
1858–60: mācījies Dobeles latviešu draudzes ķestera skolā.
1861–66: mācījies Jelgavas ģimnāzijā. 
1866–72: studējis filoloģiju Tērbatas universitātē, kur piedalījies latviešu studentu vakaros. Studiju laikā strādājis par mājskolotāju.
1870–73: izveidojis atsevišķu skolu latviešu bērniem. 
1873–75: bijis mājskolotājs Jaunpilī. 
1876–92: pēc Ata Kronvalda nāves Vecpiebalgas draudzes skolas augstākās klases skolotājs. Aktīvi piedalījās Vecpiebalgas Labdarības biedrības darbā. Kad klasi pārvietoja uz Cēsīm, Millera vadībā tā kļuva par privātu reālskolu.

Profesionālā darbība

1871: pirmā publikācija – apraksts "Staburadze" laikrakstā "Baltijas Vēstnesis" (13.X-10.XI). 
Rakstījis periodikā par skolu lietām, latviešu valodu un mitoloģiju, vairākkārt par Ati Kronvaldu. 
1898: daļa darbu apkopota grāmatā "Rakstu krājums".

Citātu galerija

"Andrievs Niedra savās atmiņās raksta: "Pavisam citas dabas bija Millers (Zariņu Kārlis). Sliede gribēja skolēnus vadīt. Millers viņiem kalpoja. Sliede uzupurējās priekš skolas, Millers priekš saviem skolniekiem. No sirds ļoti atsaucīgs, mīkstas dabas, viesmīlīgs... Klasē viņam bija ap 40 skolnieku"."

Olte, O. Kārli Milleru pieminot. Padomju Druva (Cēsis), Nr. 4, 09.01.1990.

Pseidonīms

Pilsētnieks, Zariņu Kārlis, Zarītis, Vilks, Pilinieks

Izglītība

Bērzmuižas pagastskola
Bērzmuiža

1858–1860
Dobele
Mācījies Dobeles latviešu draudzes ķestera skolā.

1861–1866
Jelgavas ģimnāzija
Jelgava

1866–1872
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Studējis filoloģiju.

Darbavieta

1873–1875
Jaunpils
Strādājis par mājskolotāju turīgās krievu un vācu ģimenēs.

1876–1892
Vecpiebalgas draudzes skola
Vecpiebalga
Skolotājs.

1892–1910
Kārļa Millera reālskola
Cēsis

Apglabāts

Cēsis
Apglabāts Cēsu pilsētas kapos.