Kārlis Kaufmanis

Lomas: astronoms

21.02.1910 – 21.06.2003

Kārlis Kaufmanis (1910–2003) – astronoms, profesors; pētniecības pamattēma – astronomija. Vairāk nekā 20 nozares grāmatu autors, tostarp strādājis par skolotāju latviešu bēgļu skolās Vācijā. Kārļa Kaufmaņa vārdā bijusi nosaukta matemātikas stipendija Gustava Ādolfa koledžā Minesotā. Bijis Latvijas Universitātes mecenāts.

Dzimšanas laiks/vieta

21.02.1910
Rīga

Miršanas laiks/vieta

21.06.2003
Florida

Personiska informācija

Dzimis strādnieku ģimenē.

1944: 6. oktobrī devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

1949: izceļoja uz ASV.

Bijis Latvijas Universitātes mecenāts: https://www.fonds.lv/lepojamies/mecenati/sudraba-mecenati/karlis-kaufmanis/


Profesionālā darbība

Lasījis lekcijas par astronomijas problēmām plašai publikai, tostarp ASV koledžā un augstskolā Minesotā. Bijis ASV nacionālās zinātņu apvienības viesprofesors Aiovas, Kanzasas un Manketo valsts koledžās.

Sarakstījis vairāk nekā 20 grāmatas, tostarp par matematikas un astronomijas jautājumiem.

Kārļa Kaufmaņa vārdā nosaukta matemātikas stipendija Gustava Ādolfa koledžā.

St. Paul pilsētās ASV nosaukta iela Kārļa Kaufmaņa vārdā: Kaufmanis Way.


1939: izdevniecībā "Valters un Rapa" izdota populārzinātniskā grāmata "Pasaules telpā". 

Nodarbes

Izglītība

1925–1930
Rīgas Skolotāju institūts
Liepājas iela, Rīga

1934–1939
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beidzis Matemātikas un dabaszinātņu fakultāti, specializējoties astronomijā par maiņzvaigznēm; 1943: ieguvis maģistra grādu.

Darbavieta

1930–1934
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Bruņinieku iela 24A, Rīga
Skolotājs.

1936–1938
Rīga
Subasistents Latvijas Universitātes Observatorijā.

1939
Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Skolotājs.

1946–1949
Eslingenas Latviešu ģimnāzija
Eslingene pie Nekāras
Skolotājs.

1949–1962
Minesota
Sācis strādāt par astronomijas docentu Gustava Ādolfa koledžā, kopš 1954: ārkārtas profesors Gustavas Ādolfa koledžā.

1962–1979
Sentpola
Profesors Minesotas Universitātē.

Emigrē

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

1949
Amerikas Savienotās Valstis
Izceļoja no Vācijas.