Kārlis Georgs Bergmanis

06.04.1851 – 04.02.1898

Kārlis Georgs Bergmanis (1851–1898) – skolotājs, ērģelnieks, diriģents un literāts. Literatūrā darbojies ar pseidonīmu Nepazīstamais. Strādājis par skolotāju Dzirciema pagastskolā, Talsu apriņķa skolā un Tukuma apriņķa skolā. 1888. gadā devies uz Vitebsku, kur līdz mūža beigām bijis latviešu un vācu evaņģēliski luteriskās draudzes ērģelnieks un vācu baznīcas skolas pārzinis, dibinājis un vadījis arī Vitebskas latviešu kori.  Pirmā publikācija – dzejojums "Stiķi un niķi" (pēc lejasvācu dzejnieka F. Reitera humoristiskā krājuma "Lauschen und Rimels") E. Zīslaka "Latviešu kalendārā 1885”. Minētā darba fragmenti publicēti arī turpmākajos gados "Latviešu kalendārā" un žurnālā "Austrums". Apjomīgākais Bergmaņa atdzejojums – grāmatā "Raibs ceļojums" (F. Reitera eposa "De Reis' nah Belligen" ("Ceļojums uz Beļģiju") lokalizējums). Periodikā publicēta arī Bergmaņa oriģināldzeja.

Dzimšanas laiks/vieta

06.04.1851
Ķesteri
Dzimis agrākā Dzirciema pagasta "Ķesteru" mājās.

Miršanas laiks/vieta

04.02.1898
Vitebska
Miris ar tuberkolozi.

Personiska informācija

Dzimis skolotāja Ādolfa Bergmaņa ģimenē. Ā. Bergmanis bijis Ernesta Birznieka-Upīša pirmais skolotājs ("veckungs" grāmatā "Pastariņš skolā"). 

1882: augustā ierīkojis bibliotēku Grenču skolā. Grāmatu iegādei pagasts aizdevis 60 rubļus, "Bibliotēkas draugi" (30 privātpersonas)  ziedojuši 3 rubļus katrs. Par šiem līdzekļiem iegādāti apmēram 200 sējumi. Bergmanis centies iegādāties labas grāmatas, ņemot vērā arī lasītāju vēlmes. Bibliotēka guvusi lasītāju atsaucību. Lietošanas maksa bijusi 1 rublis gadā vai 2 kapeikas nedēļā par 1 grāmatu (gadījumos, kad  nav varēts samaksāt gada maksu).

Profesionālā darbība

1885: Pirmā publikācija – dzejojums "Stiķi un niķi" (pēc lejasvācu dzejnieka F. Reitera humoristiskā krājuma "Lauschen und Rimels"). E. Zīslaka "Latviešu kalendārā”. Minētā darba fragmenti publicēti arī turpmākajos gados "Latviešu kalendārā" un žurnālā "Austrums". 

ATDZEJA

1891: Apjomīgākais Bergmaņa atdzejojums – grāmatā "Raibs ceļojums" (F. Reitera eposa "De Reis' nah Belligen" ("Ceļojums uz Beļģiju") lokalizējums). Asprātīgi, labā mākslinieciskā līmenī tēlots Talsu novada saimnieku dēkainais ceļojums cauri visai Latvijai uz Vāciju, lai tur izskolotu savus dēlus par zemkopjiem. 

Periodikā publicēta arī Bergmaņa oriģināldzeja.

Citātu galerija

PAR BERGMAŅA DARBU "RAIBS CEĻOJUMS"

"Ar veiklu humorista spalvu "Nepazīstamais" še brīvi pārveido jaukos jamba dzejas pantos slavena vācu humorista Fr. Reutera divu Meklenburgas zemnieku ceļojumu uz Beļģiju. Šie ved turp savus dēlus, lai tie tur studētu zemkopību. Bet "Nepazīstamais" lielā mērā nogriežas no oriģināla un piemērojas mūsu apstākļiem, pārnesdams darbību uz Kurzemi, t. ir, pilnīgi lokalizēdams visu ceļojumu, vietām to stipri papildinādams ar ļoti atjautīgām epizodēm, piemērodamies mūsu apstākļiem, un ar stipri paplašinātiem jokiem, vietām dažus sīkumus izlaizdams kā mūsu tautas parašām nepiemērotus un neparastus. [..] Sevišķi vēl jāpiemin, ka "Raibais ceļojums" lasās tik tekoši kā īsts latv. oriģināls, ir kauls no mūsu kauliem un miesa no mūsu miesas, bet nemaz neliekas kā tulkojums; ja, tik veikli viņu Bergmanis ir lokalizējis, uztverdams un tēlodams galvenā kārtā taisni latviešu dzīvi un tās īpatnības, ka viss tur stādās mūsu gara acīm priekšā kā īsti latvisks, ka tēlotie tipi ir īsti latviešu zemnieki savā dzīvē un runā un ne meklenburģieši."

Simsons, J. Kāds piemirsts atmodas laikmeta kultūrdarbinieks. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 01.10.1928.

PAR K. G. BERGMAŅA HUMORISTA TALANTU

"Bet ir vēl otrs: viņas [grāmatas "Raibs ceļojums"] smalkjūtīgais, atturīgais atdzejotājs Kārlis Juris (Georgs) Bergmanis. Kas no vecākās paaudzes zina viņa kā rakstnieka vārdu, par jauno nemaz nerunājot? "Nepazīstamais" tā arī palika nepazīts savā dzīves laikā, pat tad, kad deviņdesmitos gados "Austrumā" nāca viņa atdzejotie asprātīgie gabaliņi. Un "Nepazīstamajam" nenoliedzams, liels humorista talants, kas Reitera grūti atdarināmiem vācu jokiem devis savdabīgu latvisku tērpu. Kam nebūs jokdara talanta, tas velti mēģinās Reiteru atdarināt. Varbūt šī humora balva līdzējusi Bergmanim izcīnīt viņa cīņu pilno likteni."

Līgotņu Jēkabs. Grāmatu apskats. Raibs ceļojums pēc Fr. Reitera. Jaunības Tekas, 01.10.1929.

Saiknes

Pseidonīms

Nepazīstamais

Izglītība

Tukuma apriņķa skola
Lielā iela 9, Tukums

Nokārtojis elementārskolotāja eksāmenu

Nokārtojis apriņķa skolas skolotāja eksāmenu

Darbavieta

Dzirciema pagastskola
Dzirciems
Palīgskolotājs pie tēva

1873–1880
Talsu apriņķa skola
Laidzes iela 1, Talsi
Skolotājs

1880–1885
Grenču pagastskola
Grenču skola
Pārzinis

1885–1888
Tukuma apriņķa skola
Lielā iela 9, Tukums
Skolotājs

1888–1898
Vitebska
Latviešu un vācu evaņģēliski luteriskās draudzes ērģelnieks

1888–1898
Vitebska
Vācu baznīcas skolas pārzinis

1888–1898
Vitebska
Vitebskas latviešu kora dibinātājs un vadītājs

Emigrē

1888
Vitebska

Apglabāts

26.01.1898
Vitebska
Vitebskas luterāņu kapi